Per Friman, marknadsdirektör och chef för affärsområdet Sparande & Pension på Movestic

Publicerad 31 okt 2012

Självklart gynnas pensionssparare av full flytträtt


Fri flytträtt av pensionssparande borde vara en självklarhet, förutsatt att kunden först fått seriös rådgivning och att flytten verkligen gynnar kunden. Det menar Movestic, som välkomnar förslaget till flytträtt.

Tidigare i höstas kom den statliga Livförsäkringsutredningen med sitt förslag till flytträtt för tjänstepensioner. Utredningen föreslår i korthet full flytträtt för för icke kollektivavtalade tjänstepensioner, för kollektivavtalade som ligger i fribrev (alltså där inga inbetalningar längre sker), för privata pensioner, men inte för premiebestämda kollektivavtalade tjänstepensioner där inbetalningar pågår. Inte heller förmånsbestämda tjänstepensioner ska få flyttas, menar utredningen.

Movestic har länge förespråkat en friare flytträtt för pensionsspararna och menar att friheten måste få gälla även för de premiebestämda kollektivavtalade tjänstepensionerna, eftersom risken där vilar på den enskilde. Här vill man alltså gå längre än vad utredningen föreslår.

– En stark och tydlig konkurrens anses alltid gynna kunderna i andra sammanhang, men när det handlar om pensioner verkar många som annars lovordar en fri marknad plötsligt byta fot, säger Per Friman, marknadsdirektör och chef för affärsområdet Sparande & Pension på Movestic.

Han menar att flera av de gamla försäkringsbolagen kastar sten i glashus när de ena dagen kritiserar arbetsmarknadens parter för att begränsa konkurrensen genom att begränsa antalet valbara pensionsförvaltare i de kollektivavtalade tjänstepensionerna. Medan de nästa dag själva vägrar öppna för konkurrens.

– Kritiken tappar all trovärdighet, säger Per Friman.

Men att vara för fri flytträtt är inte detsamma som att tycka att det ska råda vad Per Friman kallar ”Vilda Västern-stil” på pensionsmarknaden. Valfrihet är bra, men det gäller att hitta balansen mellan fri konkurrens och seriositet.

– Att byta förvaltare av sitt pensionssparande är ett mycket viktigare beslut än att till exempel byta telefonoperatör, säger han. Det är viktigt att kunden får tillgång till kunnig och seriös rådgivning, innan hon tar beslut om att eventuellt flytta sina pensionstillgångar.

Pensionssparande handlar om trygghet, betonar Per Friman. Först sedan man kommit fram till att en flytt verkligen skulle gynna kunden  ska en sådan ske.

 – Det är ganska få som har lust att sätta sig in i dessa frågor, därför är det så viktigt med rådgivning innan man gör något. Alla undersökningar visar att de flesta privatpersoner anser att pensionen är en mycket viktig fråga, ändå är få intresserade av att lära sig mer.

Movestic håller med utredaren om att förmånsbestämda tjänstepensioner inte bör omfattas av den fria flytträtten.

– Nej, där har ju den anställde fått ett löfte om en viss pension och har knappast intresse av att flytta från ett sådant löfte, säger Per Friman.

– Däremot tycker vi inte att det behöver vara någon skillnad mellan att få flytta en fondförsäkring och en traditionell försäkring. Det går att hantera om man vill, säger han.

Redan nu råder  tvingande flytträtt för privata och tjänstepensionsförsäkringar tecknade efter 2006. Även för försäkringar tecknade före 2006 finns det möjlighet att införa flytträtt, men här håller alltså de gamla försäkringsbolagen emot. Att  byta förvaltare av sin pension kan vara  en både lång och omständlig procedur.

En pensionsflytt kan ta mer än tre månader, under vilken varken förmedlare eller pensionssparare brukar höra ett ljud från bolaget man vill lämna. Både förmedlare och sparare lever i ovisshet om hur ärendet framskrider.

– När vi på Movestic får besked om att en sparare vill flytta sin pension till oss brukar vi höra av oss till förmedlaren under väntetiden, för att visa att ärendet inte är bortglömt trots att de inte hör något från det andra bolaget, säger han.

– Man kan kalla det ”inte-information”, eftersom vi egentligen bara säger ”ingenting nytt har hänt, men du är inte bortglömd”. Ungefär som ”du behåller din plats i kön”, när man väntar i telefonkö.

Movestic startade för tio år sedan som uppstickaren Moderna Försäkringar Liv inom Kinnevikkoncernen. Bolaget präglades av stark entreprenöranda och satte en ära i att utmana försäkringsjättarna.

Trots att bolaget sedan dess har vuxit rejält, bytt namn och numera ägs av det brittiska bolaget Chesnara plc, ser man sig fortfarande som något av en utmanare i den traditionstyngda försäkringsbranschen.

– Movestic har inga kopplingar till banker eller andra aktörer. Vi har varken egna försäljare eller något eget fondbolag att styra pengar till, utan har bara kundernas bästa för ögonen, säger Per Friman.