Publicerad 30 aug 2015

Se NeuroVives Webbsändning Live den 10 september


NeuroVives håller ett informationsmöte torsdag 10 september 2015 kl 18 för att presentera resultaten från CIRCUS-studien och dess inverkan på CicloMulsion®, samt informera om utvecklingen av bolagets övriga läkemedelskandidater. Se informationsträffen live i webbsändningen nedan.

<iframe height="300px" src="https://cloudbox.wallenmedia.se/neurovive/20150910/iframe.html?autoplay=false&layout=cam_slide&slide_position=right&share=http%3a%2f%2fcloudbox.wallenmedia.se%2fneurovive%2f20150910%2f&quot;  

type=”text/html” allowfullscreen=” allowtransparency=”true” frameborder=”0″ scrolling=”no”>

Klicka här om du vill se presentationen i fullskärm