Publicerad 10 maj 2019

Se bolagspresentationerna från Investerarafton 8 maj


VibroSense Dynamics, Cell Impact, Ayima och FundedByMe höll i lyckade presentationer under årets femte Investerarafton. Här kan du se de filmade presentationerna.

VibroSense Dynamics minskar risken för nervskador vid diabetes och cellgiftsbehandlingar
Diabetes- och cancerpatienter drabbas ofta av nervskador som är en allvarligt komplikation. Genom att upptäcka dessa skador i ett tidigt skede går det att minska lidande och sänka kostnaderna för vården. VibroSense Dynamics har utvecklat en unik teknik som gör att nervskador kan identifieras. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer som appliceras på huden, ungefär som ett vanligt hörseltest fast på huden. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. VibroSense genomför nu en nyemission för att finansiera lanseringen av sin nya VibroSense Meter II. 

Cell Impact – Nu ökar beställningarna och Cell Impact skalar upp produktionen 
Allt fler av världens bränslecells- och fordonstillverkare börjar få upp ögonen för Cell Impacts unika produktionsmetod för att tillverka flödesplattor. När marknaden för vätgasdrivna bränsleceller nu börjar ta fart behöver det innovativa Karlskogaföretaget öka sin produktionskapacitet för att kunna tillverka större volymer av både kundernas och egenutvecklade flödesplattor. Cell Impact genomför därför en fullt säkerställd nyemission och uppdaterar samtidigt sina finansiella mål, där omsättningen förväntas nå 150 Mkr år 2021. Samtidigt räknar bolaget med att nå en EBITDA-marginal på 5-10 procent.

Ayima ska kapitalisera på stark underliggande marknad
Ayima är en ledande digital marknadsföringsbyrå med över 100 kunder globalt. Bolaget är ledande på marknaden tack vare den egenutvecklade mjukvaruplattformen Ayimabot som kontinuerligt optimerar den digitala marknadsföringen för sina företagskunder. Ayimas nyckelkunder är företrädesvis stora och globala kunder som till exempel Verizon, British Airways, Johnson & Johnson och O2. I Sverige kan högprofilerade kunder såsom Bonnier och Klarna nämnas. Ayima, som är noterat på Nasdaq First North genomför nu en nyemission om drygt 13 miljoner kronor som syftar till att stärka balansräkningen, möjliggöra potentiella förvärv och investera i tillväxt för att kapitalisera på den starka underliggande marknaden.

FundedByMe investerar för fortsatt snabb tillväxt
FundedByMe har på kort tid gått från att vara ett onoterat crowdfundingbolag till att genomföra en offensiv företrädesemission som noterat bolag. I emissionen tar FundedByMe in 9,8 miljoner kronor, pengar som ska användas till fortsatt digitalisering och tillväxt. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting, samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE.