Publicerad 25 mar 2019

Se bolagspresentationerna från Investerarafton 19 mars


Evendo, Albert Welding och Amnode höll i lyckade presentationer under årets andra Investerarafton. Här kan du se de filmade presentationerna.

Evendo har världens första end-to-end marknad för events

Den globala marknaden för evenemang är för närvarande värd cirka 800 miljarder euro – och som de flesta andra erfarenhetsindustrier ser en stadig ökning. 
  
Trots detta sker planering och genomförande av event på traditionellt sätt som är ineffektivt, tidsödande och innebär stora risker att misslyckas. Evendo – som ska noteras på First North – har med sitt system effektivt digitaliserat eventbranschen och löst problemen. Systemet är världens första end-to-end marknad för events – tänk “booking.com for Events” med en inbyggd planerare på toppen. 
  
Framgången har inte låtit vänta på sig och under drift i Danmark har bolaget sett 30 procent månatlig tillväxttakt och nyligen lanserat i Storbritannien. På bolagets kundlista finns exempelvis Siemens, Maersk, Deloitte och hundratals andra välkända företag. En global expansionsplan ligger till grund för listningen på Nasdaq First North. Albert Welding genomför crowdfunding på FundedByMe
Traditionellt svetsas och skärs metall genom att använda tre olika maskiner som är tunga och tar stor plats, ett arbete som är onödigt tidsödande och dyrt. 

Det finska bolaget Albert Weldings maskin revolutionerar det arbetet. Maskinen har samtliga tre funktioner inbyggda, väger endast 4,6 kilo och är därför portabel. Den främsta konkurrentens maskin väger 14 kilo och är dubbelt så stor. Nu genomför bolaget en crowdfunding-runda på FundedByMe.

Läs mer på FundedByMe

Amnode – Industrikoncernen som expanderar och genomför offensiv nyemission  
Amnode är en koncern bestående av ett antal nordiska verkstadsindustrier inom sektorerna energi, fordon, logistik, brandsäkerhet och VVS. Inom koncernen finns bland annat bolagen Stacke Mattsons och SGV Forging in Skultuna. Bolaget är nu inne i en stark expansionsfas och för att klara ökade produktionsvolymer och nya projekt krävs nyinvesteringar i produktionsapparaten. Under mars månad genomför Amnode en till 80 procent garanterad företrädesemission. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.