Publicerad 9 juli 2021

SDS – tillväxtbolaget som håller vad det lovar


Fintechbolaget Seamless (SDS) fortsätter att leverera enligt sin tillväxtstrategi. Strategin bygger på att växa bolaget både organiskt och via förvärv samtidigt som bolaget ska etablera sig på fler marknader och även komma in på nya operatörsgrupper.


SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget har de senaste åren levererat en stabil tillväxt, samtidigt som det lyckats uppvisa en bra lönsamhet.

Under juni har SDS vunnit nya affärer hos nya operatörsgrupper och därmed även kommit in på nya gigantiska marknader. Senast i raden är två affärer med ett totalt ordervärde på över 20 miljoner kronor från Telenor i Bangladesh och i Pakistan. Samtidigt finns nya affärer runt hörnet

– Vi har en uttalad strategi att fortsätta växa SDS. Det ska vi göra genom att etablera oss på nya marknader och hos nya kunder. Samtidigt ska vi växa vidare med våra befintliga kunder. Affärerna med Telenor är viktigt steg i den strategin, säger SDS vd Tommy Eriksson.


För att nå upp till tillväxtmålen krävs mer än bara organisk tillväxt. Förvärv är och kommer även fortsättningsvis vara en viktig del i strategin.

I juli 2019 köptes eServGlobal, som är en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Affären medförde bland annat att SDSs geografiska marknadstäckning mer än fördubblades. 

– Genom förvärvet av eServGlobal skapade vi oss bra förutsättningar för tillväxt och geografisk expansion. Vi kom in på nya marknader och ganska snabbt kunnat konvertera stora delar av deras kundbas in i våra lösningar.


eServGlobal har mer än 90 procent av sina intäkter från Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. Och mer än 50 procent av intäkterna är återkommande årliga supportintäkter. 

– Förvärvet var ytterligare ett steg för att utveckla SDS vidare som företag. Det förflyttade oss i ett steg till en ny strategisk nivå när det gäller storlek, intäkter, lönsamhet, kundbas och geografisk täckning. Med förvärvet lade vi in en ny växel i vår tillväxt- och lönsamhetsresa, säger SDS-chefen.


SDS har på kort tid nu genomfört två transaktioner som lyft bolagets årsomsättning från ca 80 miljoner till drygt 250 miljoner kronor.

Så sent som i början av maj fullbordade SDS sitt senaste stora förvärv då belgiska Riaktr köptes. Riaktr är en global leverantör av system för BI och BDA, främst till telekomsektorn. Även här kommer SDS in på nya marknader och nya operatörsgrupper. Men förvärvet av Riaktr medför även att SDS med ny teknik kommer åt fler delar i kundernas värdekedja.

– Genom förvärvet får vi tillgång till ett bolag med en avancerad kompletterande teknik och en starkt utökad kundportfölj både i Afrika och nya marknader. Riaktr har dessutom mer än 50 procent återkommande intäkter genom SaaS, och en produktmixförbättring som möjliggör en acceleration av vår organiska tillväxt, säger Tommy Eriksson.


Men Tommy Eriksson har inga planer på att dra ned på tempot i bolagets tillväxtresa. De sedan tidigare fastlagda tillväxtplanerna ligger fast. 

– Vi har absolut inga planer på konsolidera verksamheten, lönsam tillväxt är det som gäller under överskådlig tid. Vi kommer att fortsätta ta marknadsandelar och fler affärer både hos såväl befintliga som nya kunder. Dessutom finns fortfarande ett stort behov av konsolidering på de marknader vi verkar och vår ambition är att vara en fortsatt aktiv del i detta, avslutar Tommy Eriksson.
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.