Publicerad 2 mar 2020

SDS står starkt även i orostider

Order läggs till order.
Fintech och telekom-bolaget SDS (Seamless Distribution Services) står starkt även i orostider. Hittills har bolagets verksamhet inte påverkats nämnvärt av den turbulens som corona-viruset fört med sig. Affärerna fortsätter att komma och det finns även möjligheter att den rådande krisen påskyndar digitaliseringen på de tillväxtmarknader där SDS verkar.

SDS fortsätter sin snabba expansion på en rad tillväxtmarknader. De senaste månaderna har order lagts till order från mobiloperatörer
som ska öka sin digitalisering.

– Behovet av teknikutveckling inom mobiltelefonin på
utvecklingsmarknaderna är enorm. Vi har hittills klarat oss bra. Det som nu
sker i världen är hemskt på många plan, men för våra kunder så ökar deras
affärer och för oss är det ”business as usual”, säger SDS vd Tommy Eriksson.

En viktig anledning till att verksamheten klarat sig
tämligen oskadd hittills är att det i mångt och mycket handlar om att drifta
och uppgradera befintliga system. Den kompletterande hårdvara som ibland krävs,
installeras lokalt av kunden, vilket gör att behovet av resande är minimalt.

 – Vi har tidigare
sett en ökning av digitala betalningar istället för fysisk hantering av pengar.
Det är en trend som sannolikt kommer att förstärkas, säger Tommy Eriksson.

I de flesta länderna på så kallade utvecklingsmarknader
använder sig kunderna av förbetalda kontantkort, då krediter som är
förutsättningen för för abonnemang inte finns. Men distributionen och påfyllnad
av kontantkort är i stort behov av modernisering. På många marknader köper
kunderna i dag fysiska så kallade ”skrapkort” för att fylla på sina abonnemang.
Det systemet kräver en gigantisk distributionsapparat, som både är dyr och
osäker. Detta system håller SDS på att förändra genom en komplett lösning för
digital distribution.

Tekniskt försprång

SDS framgångar har inte låtit vänta på sig. Inte minst tack
vare ett stort tekniskt försprång har bolaget den senaste tiden tagit en rad
order.

I slutet av mars fick bolaget två order från sina befintliga
mobiloperatörskunder i Elfenbenskusten och Kongo. Ordervärdet uppgick till
totalt 1,7 miljoner kronor. Någon vecka tidigare mottog SDS en order i Guinea
med ett ordervärde om 2,3 MSEK. I mitten av februari fick bolaget sin första
order i Asien. Ordern kom från Mongoliets största teleoperatör, Unitel och var
värd 14,5 miljoner kronor.

I början av december i fjol fick SDS sin första affär i
Sydafrika. Beställare var en av landets största operatörer, som även har
verksamhet i många andra afrikanska länder.

– Sydafrika är regionens mest utvecklade marknad. Det visar
att våra lösningar och system även efterfrågas på de marknader som kommit
längst på kontinenten, säger Tommy Eriksson.

Största ordern hittills

Ordern i Sydafrika är värd 20 miljoner kronor och är en av
SDS största hittills. Den omfattar ett system för digital distribution och
försäljning av elektroniska värdebevis. Den centrala delen av leveransen är SDS
egenutvecklade transaktionsväxel ERS 360. Den hanterar digitala konton,
transaktioner, och ger stöd för multikanalförsäljning. Vidare möjliggörs till
exempel kommunikation med säljagenter och hantering av till exempel kommission
och incitament till återförsäljare.

Listan på nya eller kompletterande affärer för SDS kan göras
lång. Det senaste året har bolaget gjort mer än 130 affärer i 35 länder. Dessa
affärer sträcker sig från licensiering av mindre funktionella tillägg för några
tiotusen dollar, via försäljning av kompletterande produkter på hundra eller
några hundra tusen dollar till ett par kapacitetslicenser runt en halv miljon
dollar

Nästan fördubblad omsättning

Bolagets framgångar syns också tydligt i resultaträkningen.
Nettoomsättningen i det närmaste fördubblades under det fjärde kvartalet och
landade på 76,5 miljoner kronor (39,0). I siffrorna ingår bidraget från det
förvärvet av eServGlobal med fem månader.

Förvärvet av konkurrenten eServGlobal genomfördes i juli i
fjol och har enligt Tommy Eriksson minst sagt varit lyckat.

– Vi har kunnat plocka fram större synergieffekter än vi
initialt hade identifierade. Den första kritiska delen av integrationen har
varit alltigenom lyckad och jag får nu återkoppling från fältet att även
eServGlobals kunder ser det kundvärde som förvärvet skapar, säger han.

Tydlig strategi för fortsatt tillväxt

Vägen framåt är dessutom tydlig. I slutet av fjolåret
presenterade bolaget en strategi som visar hur tillväxtresan ska fortsätta.

– Vi ska fortsätta att växa både organiskt och via förvärv.
Vi ska behålla och utöka vårt teknikförsprång, vilket kommer att ge fler
affärer på fler marknader. I syfte att jämna ut intäktsflödet och lönsamheten
är strategin att fokusera på en ökande andel återkommande intäkter. Detta ska
bland annat ske genom att avtalen med operatörerna i en ökad omfattning baseras
på “tickintäkter”. Sist men inte minst ska vi hjälpa våra kunder att
med Business Intelligence analysera kundbeteende och därmed växa deras affär,
säger Tommy Eriksson.

Rejäl kursuppgång

Men trots SDS:s starka tillväxt och en rejäl kursuppgång
under inledningen av 2020 är bolaget okänt för den breda massan. En aktör som
upptäckt bolaget och dessutom ser en stor potential i SDS är Analyst Group.

” SDS har med genomförda förvärv på kort tid skalat upp
verksamheten, samtidigt som Bolaget åter är lönsamt. Under det senaste halvåret
har SDS erhållit flertalet större ordrar, där bl.a. ordrarna i Sydafrika och
Mongoliet anses ha omfattande potential. Med befintliga distributionsavtal,
nuvarande orderbok och återkommande intäkter från support, kan omsättningen öka
snabbt framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade
omsättningen leda till ett EBIT-resultat om 52 MSEK 2020E. Baserat på en
relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 62 SEK på 2020 års
prognos”, skriver Analyst Group i sin senaste analys av SDS.

Läs hela analysen här!

I samband med att SDS presenterade sitt bokslut för 2019
anordnade bolaget även en livesänd pressträff, se nedan.