Publicerad 3 dec 2012

Schroders marknadskommentar om företagsobligationer


Företagsobligationer är många investerares favorittillgångsslag. Men alltfler experter börjar ifrågasätta obligationernas framtida avkastningspotential. Patrick Vogel, Head of European and UK Credit Management and Research, Schroders kapitalförvaltning ger sin syn på saken.

Företagsobligationers starka avkastning de senaste månaderna har skapat en hög värdering som bidrar till en högre risk (fallhöjd). En högre risk innebär att investerare bör vara mer försiktiga i sin exponering och skruva ned förväntningarna på framtida avkastningar. De europeiska kreditskillnaderna är nästan tillbaka på samma nivå som de var på innan finanskrisen slog till 2007 – även om det fortfarande är en bit kvar till de nivåer som gällde innan finanskrisen.
– De senaste månaderna har vi positionerat oss mer defensivt. Vårt fokus har istället flyttats över till mindre ekonomiskt känsliga företagsobligationer som erbjuder skydd i en svagare ekonomisk kontext och till värderingarna som inte ser övervärderade ut. Vi har hittat attraktiva värderingar inom exempelvis den spanska el-, gas- och vattensektorn. Å andra sidan har vi minskat vår exponering mot krediter inom mer cykliska sektorer i Frankrike och Tyskland, säger Patrick Vogel. 
Framöver tror Schroders kapitalförvaltning att marknadsklimatet för krediter kommer att belönas för noggrant gjorda kreditval och att avkastningar snarare kommer att genereras genom exponering mot individuella krediter än genom övergripande marknadsexponeringar. På grund av detta håller Schroders långsamt på att minska antalet innehav i sina portföljer för att istället öka de positioner som de tror mest på.

– Våra val av krediter påverkas av en rad globala makroekonomiska teman. Ett sådant tema är Kinas inbromsning. Vi försöker att identifiera de företag som vi tror kommer att bli vinnare eller förlorare när Kina drar ner på konsumtionen. Vår exponering mot exempelvis gruvindustrin har reducerats de senaste månaderna. Ett annat tema som påverkar vår portfölj är att USA, trots en förväntat svag tillväxt, fortfarande ser mycket attraktivare ut än Europa. På grund av detta föredrar vi företag som är mer exponerade mot USA än mot europeiska konsumenter, avslutar Patrick Vogel.