Brittiska kapitalförvaltaren Schroders menar att många investerare önskar en större tydlighet kring omfattningen av ECB.s stimulansåtgärder.

Publicerad 3 nov 2014

Schroders: Marknaden besviken på Draghis besked


I början av oktober lät ECB-chefen Mario Draghi meddela att Europeiska centralbanken kommer att påbörja sina tillgångsköp för att stimulera den europeiska ekonomin. Beskedet var enligt Schroders Europaexpert, Azad Zagana, väntat men ledde till att vissa investerare blev besvikna eftersom de inte blev informerade om storleken på tillgångsköpen.

– Förhoppningen hos många investerare var att ECB, efter den senaste
tidens besvikelser kring på inflations- och tillväxttalen, skulle bidra med
nytt hopp till marknaden genom att tillkännage omfattande tillgångsköp. Men Draghi bekräftade
istället mer eller mindre bara det som marknaden redan visste, säger Azad Zagana.

 

Det var vid en presskonferens den 2 oktober som den
Europeiska centralbankens chef Mario Draghi lät meddela att centralbanken kommer
att stödköpa obligationer från mitten av oktober och tillgångssäkrade
värdepapper, så kallade ABS:er, från det fjärde kvartalet i år. Beskedet är enligt
Azad Zagana positivt men innebär också att ECB står inför en stor utmaning när det gäller
att skapa ett ordentligt genomslag för den europeiska ekonomin.

 

– Den stora utmaningen för ECB är att utbudet av de
planerade tillgångsköpen inte väntas räcka till för att ge en önskad effekt för ekonomin. Värdet
av de tilltänkta obligationerna och värdepapperna, uppgår till endast 650
respektive 250 miljarder euro. Det inkluderar dessutom undermåliga värdepapper
som centralbanken redan uteslutit ur sina köpplaner, säger Azad Zagana.

 

Han menar att ECB sannolikt är väl medvetna om problemet
vilket förmodligen också är en anledning till att Draghi inte vill ge några klara besked
kring omfattningen av stimulanserna. Azad Zagana tillägger samtidigt att
Draghis budskap till marknaden, trots en viss besvikelse kring tydligheten, ger en
viktig signal om att ECB inte kommer att vänta med stödköpen.

 

– Draghi bekräftar att tillgångsköpen börjar inom en snar framtid och är också tydlig med att centralbanken inte
kommer vara rädda för att lägga till ytterligare okonventionella åtgärder vid
behov. Det klara budskapet till marknaden är därför att penningpolitiken i Europa kommer fortsätta att vara
stimulerande under en lång tid framöver, menar Azad Zagana.