Alan Brown, investeringschef Schroders, förklarar varför Grekland befinner sig i kris och vilka ekonomiska system som påverkar. Foto Martin Hörner Björk / Laika Consulting

Publicerad 7 maj 2012

Schroders investeringschef: 75 procents risk att Grekland lämnar EMU


Val i Europa och fortsatt volatilitet omkullkastar 2012 års goda start. Brittiska kapitalförvaltnings- och fondbolaget Schroders investeringschef Alan Brown menar att närmaste decenniet kommer att ge en låg tillväxt och innehålla fortsatta åtstramningar i mogna ekonomier. Hans tips är att sprida riskerna och placera smart när nya orosvindar blåser in över Europa och Grekland.

– ECB:s stimulanspaket till bankerna gjorde att EU kunde andas ut ett ögonblick. Men 2012 kan bli en kopia av 2011 – ett år med en bra början som slutar med dåliga nyheter. Jag hävdar att Grekland blir tvunget att lämna eurozonen snart. Jag har sedan 2001 skrivit om eurozonens problem. Jag tippar på att det är 75 procents risk att de lämnar EMU, säger Alan Brown, när han träffar Investerarbrevet vid hans Sverigebesök.
Han menar att euron har kroniska problem. För det första brottas de flesta länder med brist på konkurrenskraft, tillväxt och har en avsaknad av en överstatlig union som sammanfogar eurozonen. Nobelpristagaren i ekonomi, Robert Mundells teori menar att det måste finnas fyra kriterier i en välfungerande valutaunion; arbetskraftsrörlighet, kapitalrörlighet, samma ekonomiska struktur och en överstatlig union.

– I dagsläget uppfyller inte euroområdet något av kriterierna. Utan samma struktur är det svårt att bedriva en gemensam ekonomisk politik. Det finns en grupp länder som korrelerar väl och euron kommer säkert att finnas kvar, men inte i samma konstellation som idag, säger Alan Brown.

Det finns ingen smärtfri väg att komma ur europroblemen, men det är inte heller omöjligt. Sedan 1945 har 69 valutaunioner gått i sank. Vid införandet av den slovakiska valutan 1993 backade ekonomin med 3,7 procent. Men redan efter ett år växte deras ekonomi och 2009 ansökte de om inträde i eurosamarbetet.

Grekland har befunnit sig i recession de fem senaste åren och endast haft ett kvartal med positiv BNP-utveckling. Och de senaste politiska händelserna har spätt på ryktet om ett euroutträde.

– Genom ett euroutträdet skulle Grekland återvinna sin konkurrenskraft och därmed få upp sin tillväxt. Det skulle också signalera till de som ansöker om stödpaket att det gäller att följa reglerna, om inte får man lämna eurosamarbetet, säger han.

Investeringstips i orostider
Alan Brown menar att det finns en övervärdering när det gäller statsobligationer. Förr var statsobligationer säkra investeringar med garanterad ränta. Idag är fallet annorlunda då de ger ovanligt låga räntor. Ekonomin är fortfarande svag och QE-insatser fortgår. När obligationsbubblan spricker är omöjligt att sia om, men förr eller senare kommer det att vara ett faktum.

– Det är säkrast att undvika statsobligationer. Istället är det bättre att satsa på högavkastande aktier med utdelning, som för tillfället är relativt prisvärda. Exempelvis brittiska varuhuskedjan Marks & Spencers som ger en årlig utdelning på 4,8 procent, mot brittiska statsobligationser med en ränta på 2,2 procent, säger han.

Alan pekar väster ut och menar att amerikanska kvalitativa, högavkastande aktier och  företagsobligationer är väl värda att investera i. Har du kapital som du vill investera långsiktigt kan infrastrukturinvesteringar, vatten och skog ha en hög potential. Däremot bör man se upp med europeiska investeringar.

– Vi vet fortfarande inte hur det hela slutar och det är klokt att vara varsam med placeringar i Europa. Riktigt avslappnad kan man vara när kreditflödena har återställts och bankerna lånar ut pengar som innan finanskrisen igen, säger Brown.

Tillväxtmarknader fortsätter att locka
Inom tillväxtmarknader tror vi på strategiska investeringar i samtliga investeringsformer; aktier, obligationer och valutor. Tillväxtmarknaderna har en välsmord motor i dagsläget.  Men även om dessa investeringar är trygga så finns inga givna garantier. Där finns också volatilitet och de är inte frikopplade från den globala ekonomin – eurozonen är Kinas största exportmarknad. Samtidigt som Kina står inför stora utmaningar inför arbetskraftsbristen som kommer att slå igenom 2015 på grund av ettbarnspolitiken.

USA är relativt säkert till och med 2013, men ingen vet hur valutgången blir. Blir det en traditionell, amerikansk konsensusstyrd politik eller blir resultatet ett polariserat politiskt landskap?

Alan Brown lyfter ett varningens finger även för Japan. Greklands statsskuld med 161 procent av BNP är blygsam i jämförelse med Japans 230 procent. Dessutom ser inte handelsunderskottet  ut att minska.  

– Åtstramningarna kommer att fortsätta i de flesta större ekonomier i världen för att komma tillrätta med skuldberg. Så mitt råd är att sprida riskerna, avslutar Alan Brown.

 • Fakta om Alan Brown
 •  
 • Yrke 
 • Började 2005 på brittiska kapitalförvaltningsbolaget Schroders och är idag Director och Group Chief Investment Officier.

 • Historik 
 • Började arbeta inom finansbranschen 1974. Har haft ledande befattningar och styrelseuppdrag på: JP Morgan Commercial Bank, State Street Global Advisors, Posthorn Global Asset Management, PanAgora Asset Management, CERGE-EI US Foundation (Centre for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute), MSCI Barra Editorial Advisory Board, IIC (Institutional Investor Committee), IMA (Investment Management Association), Pool Reinsurance Company and Institute Ad visory Council for Advocacy (CFA).

 • Utmärkelser
 • CIO of the year in GB 2002, 2003 and 2009, Jan Masaryk Medal 2009 for services to Czech Education and The Thomas L. Hansberger Award for Leadership in Global Investing 2011.

 • Utbildning
 • BA and MA in Natural Science (Physics), Cambridge.
 •  
 • Så investerar Alan 1 000 000 kronor  
 • 10 % Högavkastande obligationer i USD
 • 10 % Obligationer (minst Investment Grade i betyg) i USD
 • 10 % Statsobligationer från tillväxtländer i lokal valuta
 • 50 % Högutdelande, högkvalitativa aktier. Geografiskt fokus på USA, Asien och
 •                 
  tillväxtmarknader. Undervikt inom eurozonen.
 • 14 % Likviditet eller närliggande i USD
 • 6 % Guld