Brittiska kapitalförvaltaren Schroders menar att Bank of England är fortsatt försiktiga kring sin räntepolitik.

Publicerad 28 nov 2014

Schroders: Bank of England är fortsatt försiktiga


Bank of England-chefen Mark Carney gav en försiktig bedömning när han presenterade centralbankens inflationsrapport för november. Det talar för fortsatt låga räntor i Storbitannien fram till slutet av 2015.

I mitten av november nedgraderade Bank of England ( BoE ) sin prognos för inflationen på kort sikt som svar på fallande råvarupriser och varnade för att inflationen skulle sjunka till under 1 procent lägre än målet.

– Även om nedgången i råvarupriserna sannolikt bara kommer att ha en tillfällig effekt på inflationen, förefaller Carney och kommittén ha en försiktig hållning, säger Schroders chefekonom Keith Wade.

Wade konstaterar att Carney även meddelade att deflationseffekterna kan bli långvariga och påpekade att nedåtrisker har utkristalliserats i form av svagare tillväxt i Europa och på tillväxtmarknader, tillsammans med större geopolitiska risker.

Mark Carneys besked innebär att Bank of Englands medelfristiga risker mot tillväxten och inflationen förblir balanserade. Carney upprepade också bankens framåtblickande riktlinjer kring stegvisa och begränsade räntehöjningar. 

Behov av åtsramningsåtgärder

Keith Wade menar att signalerna från centralbanken är välkomnade av den sittande regeringen inför den kommande valkampanjen. Han tillägger också att Storbritannien fortfarande står inför stora utmaningar med en av Europas värsta finanspolitiska positioner:

– Storbritannien har ett stort bytesbalansunderskott ur ett historiskt perspektiv. Det innebär att det finns ett stort tryck på nästa regering att implementera åtstramningsåtgärder under de kommande två åren. Det medför också att det kan bli svårare för centralbanken att höja räntorna, säger Wade.