Publicerad 11 jan 2019

SCB Småhusbarometer: Stilla på småhusmarknaden

Men nedåt i Stockholm
Allt fler oroar sig för ordentliga prisfall på bostäder. Men SCB:s senaste mätning visar att småhuspriserna låg stilla under fjärde kvartalet 2018. På rullande 12 årsbasis har priserna ökat med 1 procent.

Mellan kvartal tre 2018 och kvartal fyra steg priserna i 9 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 7 procent, följt av Jämtlands län med 6 procent. 

Däremot sjönk priserna i nio län och det största prisfallet, 4 procent, uppvisade Kronobergs län. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med 1 procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.

I Sverige finns 21 län och på årsbasis steg priserna i 14 län. Med en uppgång på 10 procent var Blekinge det län där priserna steg mest. Därefter kom Gotland och Jämtlands län med 6 procent.

Priserna sjönk i fyra län. Störst var nedgången i Stockholms län med 7 procent, följt av Västmanlands län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg sjönk priserna med 7 respektive 2 procent, medan priserna i Stor-Malmö steg med 2 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var 2,8 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2018.