prorector nyemission scandinavian house

Publicerad 7 december 2020

Scandinavian House nästa generations handelshus i Kina!


Den kinesiska e-handeln växer lavinartat. I år beräknas den landa på drygt 59 triljoner kronor, det vill säga 59 tusen miljarder kronor. Det svenska handelshuset Scandinavian House via Prorector har nischat in sig på expansiva segment som den kinesiska befolkningen efterfrågar.
Nu genomförs en emission inför en planerad notering på svensk marknadsplats. 


Gigantisk marknad under tillväxt 

Kina är världens största marknad för e-handel och i år förväntas 70 procent av Kinas befolkning shoppa online, motsvarande 891 miljoner människor.

– Vi fokuserar på den köpstarka medelklassen och uppåt där våra målsegment är mycket noga med kvalitet och säkerhet. Skandinaviska produkter har ett mycket gott renommé och folk är också beredda att betala för det. Det tar tid att få allt på plats och då menar jag allt från myndighetstillstånd och licenser till nätverk. Under de fem år sen etablering har vi successivt byggt upp allt detta och vi har såväl dotterbolag som personalorganisation på plats i Kina, säger Tommy Sundqvist, Prorectors vd och grundare.

Handelshus med fokus på Kina

Vidare berättar Tommy Sundqvist att Prorector AB fokuserar på att marknadsföra premiumprodukter i Kina inom de kraftigt växande segmenten sport, hälsa, livsmedel, design och barnprodukter.

Prorector erbjuder utvalda skandinaviska producenter att snabbt och kostnadseffektivt komma in på den kinesiska marknaden via Prorectors eget varumärke på produkterna eller genom exklusiva distributionsavtal. 

– Vi har skapat det handelshus som krävs för att lyckas på den kinesiska marknaden. Vi är mycket noggranna med vilka produkter vi väljer ut och besluten grundar sig på omfattande marknadsundersökningar, konstaterar Sundqvist.

Läs om Prorectors emission här

På plats i Kina

Prorector är moderbolaget med dotterbolag i både Shanghai och Hongkong. Bolaget säljer noggrant utvalda skandinaviska produkter, certifierade för Nordic Selection via handelsplattformen Scandinavian House, för onlineförsäljning B2C (Business to Consumer) eller via kinesiska webbportaler som till exempel JD, Alibaba, Tmall, Pinduouo samt direktförsäljning B2B (Business to Business) till dagligvaruhandel och underleverantörer.

Bolaget fokus ligger på FMCG (Fast Moving Consumer Products) som består av fem målområden; SPORT, HEALTH, KIDS, FOOD och DESIGN. 

– Försäljningsvärdet enbart för dessa segment uppgår 2020 till cirka 2 000 miljarder kronor. Kundernas preferenser kan ändras snabbt men med hjälp av vårt lokala team har vi beredskap för kommande trender. Det är viktigt att inte bara ligga i framkant utan steget före, berättar Sundqvist.

– Det har tagit cirka 2 år att få erforderliga tillstånd och licenser på plats för vår nuvarande produktportfölj. Men nu är de på plats och lansering har påbörjats och allt har skett ”by the book”, säger Tommy Sundqvist och tillägger att nu går vi vidare med ett antal nya selekterade produkter som ligger i vår pipeline. 

Har tecknat avtal med Amazon

Även om bolaget främst fokuserar på att sälja nordiska varor i Kina så är målet på sikt dubbelriktad handel. Prorector har redan tagit viktiga steg för att nå dit. Amazon – som är utestängt från den kinesiska marknaden – har tecknat avtal med Prorector Shanghai som ombud för Europa. 

Emissionen

Prorectors mål är att marknadsnotera bolaget efter emissionen. Kapitalet som tas in ska gå till att finansiera den redan påbörjade utvecklingen av e-handelshuset Scandinavian House samt stärka den kinesiska och svenska organisationen. 

– Vi har alla byggstenar på plats och nu ska vi expandera inom våra noggrant utvalda segment, berättar Tommy Sundqvist.

Tommy Sundqvist
Tommy Sundqvist, vd på Prorector.

Fakta: Affärsidé och erbjudandet i korthet

Prorector ska representera skandinaviska varumärken av unika produkter och därutöver skapa egna varumärken, där matchning av behov och produktutbud sker mellan den kinesiska och europeiska marknaden, baserat på kvalificerade marknadsundersökningar, trender och efterfrågan. 

-Emissionsbelopp vid full teckning: 20 MSEK
-Teckningskurs: 1,95 SEK per B-aktie
-Teckningstid: 7 december 2020 – 15 januari 2021
-Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission

Läs mer om emissionen här  
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.