– Vi har som mål att göra 2-3 nyemissioner om året, beroende på marknad och vilka objekt vi kan identifiera. Vi kommer att sätta kapitalet i arbete direkt då vi just nu har en väldigt intressant pipeline, säger Daniel Gorosch.

Publicerad 22 maj 2019

SBF Bostad ger avkastning på 6–9 procent

Investerar framgångsrik i hyresfastigheter
Att investeringar i hyresfastigheter har varit en riktigt lönsam affär råder det ingen tvekan om. Avkastningen är faktiskt lika hög som börsen, men till mycket lägre risk. Den investeringsmöjligheten ger SBF Bostad, tidigare Svenska Bostadsfonden 14, sina kunder. Nu tar bolaget in nytt kapital för nya investeringar.

Svenska Bostadsfonden har under snart två decennier framgångsrikt startat ett flertal fonder med inriktning mot bostadshyresfastigheter. Nu har verksamheten stöpts om och samtliga framtida investeringsmöjligheter för privatpersoner kommer att ske under namnet SBF Bostad, dock med samma underliggande strategi som tidigare.

– Genom att driva verksamheten i ett och samma bolag kan vi göra det mer effektivt, vilket vi är övertygande om kommer att gynna våra investerare. Strategin är dock den samma, med samma mål för avkastning och utdelning, säger SBFs VD Daniel Gorosch.

Stort intresse för strategin

Intresset för SBF Bostads strategi har varit stort och i början av året tog bolaget in 84 miljoner kronor för att finansiera nya fastighetsaffärer. Det kapitalet sattes omedelbart i arbete och nu har SBF Bostad öppnat upp för nya investeringar.

– Vi har som mål att göra 2-3 nyemissioner om året, beroende på marknad och vilka objekt vi kan identifiera. Vi kommer att sätta kapitalet i arbete direkt då vi just nu har en väldigt intressant pipeline, säger Daniel Gorosch.

Bostadsfastigheter har de senaste åren haft en avkastning i nivå med aktiemarknadens men till en lägre risk.

SBF Bostads målsättning är att leverera en totalavkastning på 6-9 procent per år varav 2-3 procent årligen delas ut till aktieägarna. Det är en avkastning som ligger i nivå med aktiemarknadens, fast till en betydligt lägre risk.

Låga räntor och bostadsbrist

Daniel Gorosch ser idag ingen anledning till att marknadsförutsättningarna ska förändras de
närmaste åren. Han hänvisar bland annat till det låga ränteläget och bostadsbristen som två stabiliserande faktorer.

– Det finns inget som talar för att räntorna ska stiga i närtid, samtidigt är det bostadsbrist i 83 procent av Sveriges kommuner. Det är en kombination som talar för en positiv utveckling i överskådlig tid, säger han.

SBF Bostad ser därmed goda möjligheter till att fortsätta förvärva fastigheter som genererar en avkastning i nivå med bolagets mål. Hittills i år har SBF Bostad köpt fastigheter till ett värde av cirka 200 miljoner kronor, vilket innebär att de nu äger och förvaltar totalt 610 lägenheter på en rad olika orter i Sverige.

Under våren har bolaget förvärvat fastigheter i Skellefteå för totalt 95 miljoner kronor. Dessutom har SBF Bostad köpt fastigheter i Laholm och Kävlinge från en systerfond, Svenska Bostadsfonden 12, som nu är under avveckling.

– Förvärven från den egna fonden har gjorts till marknadsmässiga villkor, baserat på två oberoende värderingar. Dessutom har vi erbjudit alla andelsägare i de tidigare fonderna att investera i det nya bolaget, och intresset för det har varit stort, säger Daniel Gorosch.

Möjlighet till inlösen

Tidigare har bolagets fonder avvecklats efter 7-8 år och kapitalet har då skiftats ut till de befintliga ägarna. I det nya bolaget blir upplägget lite annorlunda, men det kommer att ges möjlighet att lösa in sina aktier var femte år till marknadsvärde.

– Med den nya strukturen kan vi bedriva verksamheten effektivare. Men samtidigt vet vi att en del av våra tidigare investerare gillade vårt upplägg. Därför finns möjligheten kvar att lösa in aktierna. Dessutom går det att både köpa och sälja andelar på marknadsplatsen NGM, säger Gorosch.

Med det nya upplägget räknar han med att likviditeten i aktien kan öka något, även om det inte har varit det primära syftet.

– Vi har idag cirka 1 000 aktieägare och i takt med att antalet aktieägare ökar lär omsättningen i aktien stiga, men det är inget som vi ser något större behov av. Våra investerare är långsiktiga och känner väl till vår strategi och så finns ju möjligheten till inlösen, avslutar Daniel Gorosch.