Publicerad 3 mar 2020

SBF Bostad fokuserar på hållbarhet – anordnar investerarträffar

Investerar i hyresfastigheter.
Hållbarhet blir en allt viktigare fråga för investerare. Linda Jansson, SBF:s nytillträdda fastighets- och hållbarhetschef, ser stora fördelar med bolagets fokus på hållbar förvaltning. SBF erbjuder privatpersoner och institutioner placeringar i hyresbostäder genom fonder och håller inom kort ett antal digitala investerarträffar.

– Vi ser ett starkt samband mellan ett aktivt hållbarhetsarbete och affärsnytta, konstaterar Linda Jansson.

Hon började sitt uppdrag som fastighets- och hållbarhetschef i oktober 2019. De senaste sju åren har Linda Jansson arbetat med hyresbostäder, både i allmännyttan och i privat fastighetsbolag.

– Det som lockar med SBF är att få arbeta närmare investerarna och ha ett stort fokus på att vara en produkt med god avkastning som jag skulle vilja att alla mina vänner investerade i, säger Linda Jansson.

Läs mer och anmäl dig till SBFs investerarträffar

Vilken betydelse har en bra förvaltning för investerarna?

– Investerarna får en säkrare och tryggare investering som genererar större värdeökning då en professionell förvaltning säkerställer att pengarna används till rätt saker, till rätt pris och i rätt tid. Trivs våra hyresgäster ökar sannolikheten att de vill bo längre vilket medför lägre omflyttningskostnader, säger Linda Jansson.

SBFs ambition är att erbjuda privatpersoner, företag och institutionella kunder ett intressant investeringsalternativ. Genom att investera i SBFs fonder kan man på ett enkelt sätt skapa en investeringsportfölj som har en obetydlig koppling till andra marknader, exempelvis aktiemarknaden, men som ändå ger en god avkastning.

På SBF Bostad är hållbarhetsarbetet en naturlig del av förvaltningen. Något som märks i allt från krav på entreprenörer till noggrann planering av underhåll och hjälp till hyresgäster att minska sin egen miljöpåverkan.

Varför är en investering i SBF Bostad en hållbar investering? 

– Hållbarhetsfrågorna – sociala, ekonomiska och miljömässiga – genomsyrar allt vi gör. Vi har ett helhetsperspektiv på våra investeringar och bedömer hur de olika faserna i produktens eller tjänstens livscykel påverkar miljön. Vi tänker långsiktigt för att välja de bästa lösningarna för dagens och framtidens behov, säger Linda Jansson.

Läs mer om hur du kan du investera i hållbara hyresbostäder

Kommande emission och event 

SBF Bostad genomför löpande emissioner för att finansiera köp av ytterligare hyresfastigheter. Nästa emission är mellan 9 mars och 3 april och inför emissionen anordnas ett flertal digitala investerarträffar. 

SBFs investerarträffar

  • 31 mars – Kalmar, Fiskaregatan 44b kl: 11:45 – 13:00
  • 1 april – Stockholm, Birger Jarlsgatan 41a kl:07:45-09:00


Anmäl dig till eventen genom att klicka här