Fredrik Strömberg, Analytiker Söderberg & Partners

Publicerad 31 jan 2013

Satsa på svenska bolag med exponering mot Asien


Svenska bolag med exponering mot tillväxtmarknader är särskilt intressanta just nu. Det framhöll analytikern Fredrik Strömberg när han presenterade Söderberg & Partners första marknadsanalys för 2013.

Efter en period av flykt från risk är det nu uppenbart att intresset för aktiemarknaden bland investerarna har stigit. Söderberg & Partners tillhör dem som har blivit mer positivt inställda till aktier på senare tid. På ett frukostseminarium för någon vecka sedan förklarade analytikern Fredrik Strömberg vad som ligger bakom. 
Vi hittar stöd för aktier i konjunkturen, vi ser ett flöde till aktier och värderingarna är attraktiva. Samtidigt tror vi att obligationsmarknaden redan har gett sitt bästa, säger han. 
Marknadsanalysen är en ambitiös genomgång av de flesta stora marknader och mynnar bland annat ut i en rankning av vilka länder och regioner som är intressantast att placera i just nu. På en skala 1-9 där 1 är sämst och 9 bäst, hamnar Asien (utom Japan) på 8, Sverige på 7, därefter Europa, Östeuropa och Latinamerika på 6, Nordamerika på 5 och – efter en tom lucka – Japan på 3. 
Visserligen genomförs nu en rad åtgärder för att förbättra ekonomin i Japan, men det finns än så länge för många utmaningar. Vi fortsätter därför att undvika japanska placeringar, säger Fredrik Strömberg. 
Att Sverige rankas så pass högt som tvåa beror på att Söderberg & Partners analytiker anser att värderingarna här är rimliga – och så en sak till: Sverige gynnas mer än många andra länder av utvecklingen på tillväxtmarknaderna, och det finns en koppling mellan Sverige och Asien. 
”Vi kan konstatera att rörelserna på tillväxtmarknaderna har varit synkroniserade eller i vissa fall ledande för utvecklingen i Sverige och att trenden har stärkts sedan 1990-talet” skriver Söderberg & Partners i rapporten.
Vad finns det då för tecken på tillväxt i tillväxtmarknaderna? Ett är att det kinesiska inköpschefsindexet började stiga för några månader sen. Det tyder på en ökande efterfrågan på varor från de svenska exportföretagen. Söderberg & Partners studie visar att det kinesiska inköpschefsindexet kan ses som ledande för orderingången på exportmarknaderna hos de svenska industriföretagen. 
En annan anledning att hålla ögonen på vad som händer i Asien är att tillväxtmarknaderna utgör en allt större del av Sveriges export. I dag går 12 procent av den svenska till dessa marknader, men enligt den svenska regeringen väntas exporten till Asien/Oceanien öka med över 30 procent fram till 2016. 
Faktum är att tillväxtländerna nu står för en större andel av världsekonomin än utvecklade marknader. Det har aldrig hänt förut. 
”Att investera i svenska bolag som kan tillgodogöra sig delar av den utvecklingen kan vara överlägset andra investeringar” skriver Söderberg & Partners i sin rapport. 
Den placerare som håller med Söderberg & Partners i den bedömningen bör alltså välja svenska bolag med exponering mot Asien. Förslagen i makroanalysen lyder på ABB, Atlas Copco, Autoliv, Volvo och Elekta.
Sammanfattningsvis är Fredrik Strömberg optimistisk om utvecklingen på aktiemarknaden 2013. 
Generellt tror vi på ett bra börsår. Dessutom delar de svenska bolagen ut mycket pengar till sina aktieägare, vilket är positivt. I dag ligger utdelningarna från bolagen på Stockholmsbörsen kring 4 procent – betydligt bättre än man kan få på en ränteplacering och högre än det globala snittet, säger han. 

Fyll i dina uppgifter nedan för att ta del av den fullständiga marknadsrapporten