“När vi nu vet att vi har en produkt som kommer hjälpa massor av människor runt om i världen som lider av svårläkta sår, ser vi ingen anledning att gå på halvfart”, säger Kenth Hanssen, vd för RLS Global.

Publicerad 26 jan 2016

Sårvårdspreparat lockar investerare

RLS Global tar in nytt kapital
Medicinteknikbolaget RLS Global gör sig nu redo för en internationell lansering av sårvårdspreparatet ChloraSolv. Produkten har i en klinisk studie och för enstaka patientfall visat sig ha stor positiv effekt. Den globala marknaden uppskattas vara värd mer än 100 miljarder kronor.
– Redan nästa år ska vi vara ett lönsamt företag, säger RLS Globals vd Kenth Hanssen.

För att finansiera marknadsföringen av ChloraSolv genomför bolaget nu en nyemission på drygt 15 miljoner kronor. Bolaget, som i dag är noterat på Aktietorget, siktar på en notering på Stockholmsbörsens småbolagslista (Nasdaq OMX Small Cap) inom ett och ett halvt till två år.

Bolaget RLS (Rubicon Life Sciense) Global bildades 2012 och har sitt ursprung i bolaget OraSolv (tidigare MediTeam) vilka främst verkade inom dentalsektorn. Fortfarande marknadsför RLS Global kloraminbaserade produkter såsom, Carisolv®, Kindersolv® och Perisolv® vars funktion är att avlägsna karierad vävnad i tänder eller behandla inflammation i tandköttet. Det nu utvecklade ChloraSolv har samma bas som övriga produkter och är till stor del en utveckling av Perisolv. 

– Egenskaperna hos Perisolv gav indikationer på att det medlet också skulle kunna vara effektivt i behandlingen av svårläkta kroniska sår, och de första testerna visade på mycket goda resultat, säger Kenth Hanssen.

– Fortsatta kliniska studier på bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, där ChloraSolv ställdes mot existerande bästa behandlingsmetoder, visade att vår produkt var den som hade bäst resultat, fortsätter han.

Dessa studier slutfördes under förra året, och inom en månad kommer slutsatserna att utförligt presenteras i en vetenskaplig tidskrift. Det kan sägas bli starten för marknadsföringen av ChloraSolv.

– Vi ska arbeta med att knyta nya kontakter, främst med distributörer i USA och Europa, säger Kenth Hanssen om bolagets internationella satsning.  

Han tillägger att en så kallad FDA-ansökan i USA är på gång, vilket är ett led i att få produkten godkänd av de amerikanska myndigheterna. Bolaget slöt nyligen ett avtal med en distributör i Australien, och försäljningen av ChloraSolv i Australien och Nya Zeeland beräknas börja under tredje kvartalet 2016. 

Emissionslikviden ska förutom marknadsföringen också finansiera ytterligare studier av ChloraSolv. Där ska perspektivet breddas jämfört med tidigare studier. I dagsläget ligger fokus på så kallade diabetesfotsår, men mycket talar för att medlet också kan ingå i behandlingen av andra svårläkta sår.  

– Vi ska också förstärka organisationen. I dag har företaget sex heltidsanställda, men vi kommer at bli betydligt fler, säger Kenth Hanssen, som räknar med att företaget kommer att börja tjäna pengar 2017.

Stor marknad för behandling av svårläkta sår

Potentialen bedöms som mycket stor. Enligt bolaget Nordic Health Economics är den totala marknaden för behandling av svårläkta sår inom OECD-området värd 100 miljarder dollar. Det specifika segmentet medicinteknik, till vilket ChloraSolv räknas, beräknas ha ett värde på 15 miljarder dollar, det vill säga omkring 125 miljarder kronor. 

– Bara vid några procents marknadsandel har vi potentialen att nå en mycket imponerande omsättning och lönsamhet, säger Kenth Hanssen.

RLS Global har sedan 2013 patent på ChloraSolv i Sverige. Bolaget har ansökt om patent i USA, Kanada, Mexiko, EU, Japan och Kina, och enligt uppgifter ligger behandlingarna långt fram.

– När vi nu vet att vi har en produkt som kommer hjälpa massor av människor runt om i världen som lider av svårläkta sår, ser vi ingen anledning att gå på halvfart, säger Kenth Hanssen.

 

 • ChloraSolv – Fakta
 • Medlet är i form av en gel som läggs på det svårläkta såret. Gelen mjukar upp död vävnad, har en antibakteriell effekt, skadar inte frisk vävnad och är icke toxiskt. Det är också snabbt och enkelt att använda. Det har heller inga bieffekter och minskar odören.
 • Användandet av ChloraSolv minskar kostnaderna för sjukvården på flera sätt. Behandlingarna tar mindre tid än traditionell behandling och kräver färre behandlingar. Det kräver också  mindre specialistvård. Andra positiva konsekvenser är färre sjukvårdsdagar och att arbetsföra kommer snabbare tillbaka till sitt arbete. 

 • Emissionen – RLS Global
 • Teckningstid: 25 januari – 8 februari 2016
 • Emissionsvolym: 15,6 mkr
 • Teckningskurs: 5 kr/aktie
 • Bolagsvärdering (pre-money): 270 mkr
 • Befintliga aktieägare har företrädesrätt. Hela emissionsbeloppet omfattas av teckningsförbindelser och garantier.
 • Aktien är noterad på Aktietorget, men bolaget har för avsikt att ansöka om notering på Nasdaq OMX Small Cap.
 • Läs mer om emissionen här.