Källa till problem? Enligt undersökningar leder en stor del av andrahandsuthyrningarna av bostäder till problem. Samtryggs affärsidé är att öka tryggheten och att göra andrahandsmarknaden säkrare. Efter en stark tillväxt marknadsnoteras bolagets aktie.

Publicerad 2 dec 2016

Samtrygg stärker andrahandsmarknaden

Ny marknadsplats ger tryggare marknad
Dåliga erfarenheter från andrahandsmarknaden sådde fröet till en idé om hur marknaden för andrahandsboende kan förbättras och göras tryggare. Resultatet blev bolaget Samtrygg, vars omsättning har tiodubblats på tre år. Nu planeras i samband med en nyemission en notering på NGM Nordic MTF.

– Jag råkade illa ut på andrahandsmarknaden för flera år sedan, och det låg och gnagde i mig, berättar Marcus Lindström.

Svaret på Marcus Lindströms funderingar blev bolaget Samtrygg, som han drog i gång för tre år sedan, och som han i dag är vd för.
– En av de första jag kontaktade var hyresgästföreningens förre ordförande Barbro Engman, och hon bekräftade min bild av en illa fungerande andrahandsmarknad. Det sporrade mig att gå vidare, berättar Marcus Lindström.

Barbro Engman är i dag Samtryggs styrelseordförande. 
– Samtrygg fungerar som en marknadsplats för andrahandsuthyrning för bostäder. Vi är alltså en mellanhand mellan uthyrare och hyresgäster. I första hand handlar det om att öka tryggheten på marknaden, och det gör vi genom vårt trygghetspaket, berättar Marcus Lindström
Betalningsgaranti ger säker uthyrning
Trygghetspaketet innehåller bland annat en betalningsgaranti. Det innebär att det är Samtrygg som står som mellanhand i den meningen att hyresgästen betalar hyran till Samtrygg, som i sin tur betalar hyran till uthyraren. Poängen med Samtryggs hyresgaranti är att uthyraren får betalt i tid – upp till två månader – även om hyresgästen inte betalar hyran. Det blir sedan Samtryggs uppgift att kräva in de förfallna betalningarna. Samtrygg har ett samarbete med ett finansbolag som tillhandahåller krediten.
I trygghetspaketet ingår också en andrahandsförsäkring, som täcker mycket av det som en vanlig hemförsäkring inte täcker. Här har Samtrygg ett samarbete med försäkringsbolaget Lloyd´s.
– Det här gör att uthyraren inte behöver kräva någon deposition. Det innebär att färre människor stängs ute från andrahandsmarknaden, säger Lindström.
Till detta kommer flera tilläggstjänster både före, under och efter hyrestiden. Det kan till exempel handla om att Samtrygg bistår vid flyttstädning.
– Men det är viktigt att påpeka att kontraktet alltid är mellan hyresgästen och uthyraren, säger Lindström.
Samtrygg erbjuder sina tjänster vid andrahandsuthyrning av både villor och bostadsrätter samt hyresrätter. Även om bolaget inte sysslar med bostadsförmedling i vanlig mening så finns ett annonstorg på hemsidan där bostadssökande kan gå in och leta efter lämpliga objekt. Oftast är det uthyraren som tar kontakt med Samtrygg och vill köpa bolagets tjänster.  
Stark efterfrågetillväxt
Att tjänsten är efterfrågad visar den starka tillväxt som Samtrygg uppvisat sedan starten. Efter en omsättning på 4,7 miljoner kronor 2013 ökade omsättningen till 55 miljoner kronor 2015. Till och med tredje kvartalet i år ligger omsättningen på 56 miljoner. Omsättningen uttrycks här som de totala hyresbetalningarna som Samtrygg ombesörjer. Bolagets intäkter utgörs av en avgift på 15 procent som läggs ovanpå den hyra som hyresgästen betalar. Till detta tillkommer avgifter för tilläggstjänsterna. Kassaflödet är positivt.
Det finns mycket som talar för att Samtrygg kan växa ytterligare från dagens nivå.  
Enligt SCB kan den totala andrahandsmarknaden uppskattas till 150 000 hushåll och 250 000 kontrakt varje år. Boverket gjorde 2015 en sammanställning av annonserna publicerade på Blocket och Bostaddirekt, och uppskattade då värdet av transaktionerna på den aktuella marknaden till 4,5 miljarder kronor. Till dessa siffror bör också den svarta marknaden i andrahandsbostäder läggas. 
En annan undersökning från Boverket visar att Marcus Lindströms dåliga erfarenheter av andrahandsmarknaden inte är något undantag. Undersökningen, gjord 2015, visade att hälften av alla andrahandsuthyrningar på bostadsmarknaden leder till någon form av problem. Det kan handla om att hyran inte betalas i tid, eller inte betalas alls, att hyresgästen sägs upp på felaktiga grunder eller att bostaden, eller föremål i bostaden, förstörs. 
– Av de som använder Samtryggs modell upplever bara ett par procent av uthyrningen lett till problem, säger Lindström. 
Investerar för tillväxt – tar in nytt kapital
För att kunna växa på marknaden tar Samtrygg nu in nytt kapital. En företrädesemission på knappt 5 miljoner kronor genomförs under december. I planerna ingår också en notering på marknadsplatsen NGM Nordic MTF. 
– Vi är ett växande företag och vi ska investera för fortsatt tillväxt. Det handlar om både marknadsföring och produktutveckling, säger Lindström, som menar att det bland annat handlar om att göra den digitala tjänsten smidigare och enklare. 
Även om Samtrygg är ett kommersiellt bolag, vars syfte är att visa vinst, så vill Marcus Lindström också föra fram det som var anledningen till att han en gång startade verksamheten.
– Vi ser det som vår uppgift att skapa en modern hyresmarknad där fler hyr och fler hyr ut bostäder säkert. Den osäkerhet som råder på andrahandsmarknaden skapar barriärer. Många vågar helt enkelt inte hyra ut sina lägenheter eller villor. Det är en av orsakerna till bristen på bostäder, säger han.
  • Företrädesemission – Samtrygg Group AB
  • Volym: 4,9 MSEK (En överteckningsoption ger styrelsen möjligheten att ta beslut om att utöka emissionen med 2,1 MSEK).
  • Teckningstid: 29 november – 21 december 2016 
  • Emissionen är garanterad till 64,3 procent.
  • Bolaget har ansökt om notering på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.
  • Läs mer om Samtrygg och bolagets tjänster här
  • Ladda ner memorandum och teckningssedel till emissionen här