Friktionsmätningarna görs från bilar som kör längs landningsbanan. “Vi är i en bransch som hela tiden växer”, säger Christian Lienau Svensson, vd för Scandinavian Airport and Road Systems.

Publicerad 18 nov 2016

Säkrare landningsbanor lockar investerare

Stor ska bli större
Det är inte många som kan friktionsmätningsbranschen. Men företaget Scandinavian Airport and Road Systems har under närmare 20 år visat att de verkligen kan branschen. De har också visat att det går att tjäna pengar på att mäta landningsbanornas friktion. Nu genomför bolaget en nyemission och ansöker om notering på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

– Vi är i en bransch som hela tiden växer. Antalet flygplatser i världen ökar, och säkerhetstänkandet ökar också stadigt. Trots att vi redan tillhör de största så finns potentialen att växa ytterligare.
Det säger Christian Lienau Svensson, som är vd för Scandinavian Airport and Road Systems (SARSYS). Bolagets affärsidé är att utveckla och tillverka system för mätning av friktionen på flygplatsernas landningsbanor. 
– Det handlar om säkerhet. För att landa ett stort flygplan med hundratals passagerare måste piloterna ha uppgifter om hur friktionen på banan ser ut när de ska landa. Det är vårt system som levererar den informationen, berättar Lienau Svensson.
Själva mätningsutrustningen är installerad i en bil som åker längs landningsbanan och mäter. Informationen levereras till piloterna i realtid. 
Började som familjeföretag
SARSYS grundades 1998 och var från början ett familjeföretag. I takt med att verksamheten expanderat har antalet ägare ökat. Nu siktar ledningen på att öka antalet ägare ytterligare.
– Syftet med att notera bolagets aktie på en officiell marknadsplats är främst för att bredda ägandet. Det gör bolaget mer känt, och det blir lättare för oss nästa gång vi ska vända oss till marknaden, säger Lienau Svensson, som poängterar att en fortsatt expansion ständigt är aktuell.
– Även om våra största marknader i dag är Europa, Nordamerika och Asien så är de största tillväxtmarknaderna i vår bransch Afrika, Sydamerika och Mellanöstern. Tillsammans med Asien är det där flyget och antalet flygplatser ökar allra mest, fortsätter Lienau Svensson, som poängterar att 90 procent av bolagets försäljning går på export.
– Det finns 42 000 civila flygplatser i världen, och det ökar. Bara i Kina finns det 200, säger Lienau Svensson när han ska peka på marknadspotentialen.
Ökat säkerhetstänkande gynnar bolaget
Det förmodligen viktigaste för SARSYS är att också säkerhetsmedvetandet ökar i tillväxtländerna. Det innebär ett ökat behov av att mäta landningsbanornas friktion. Även om snö, is och kyla påverkar friktionen på en landningsbana så finns stora variationer när det gäller friktionen också i länder med ett varmare klimat.
– När ett flygplan landar lämnar det cirka ett kilo gummi på banan. I varma länder blir dessa gummiremsor tillsamman med fukt och hög temperatur en hal matta, förklarar Lienau Svensson.
SARSYS är en betydande aktör på en marknad vars totala värde uppskattas till mellan 0,7 till 1 miljard kronor. Försäljningen sker till största delen i form av offentliga upphandlingar, och kunderna utgörs av luftfartsverk, statligt ägda flygplatser, försvarsmakter och även privata bolag. Omsättningen för 2016 förväntas landa på omkring 16 miljoner kronor, och för 2017 förväntas den bli minst 20 miljoner. Rörelseresultatet är positivt.
En helt ny marknad öppnar sig
Ett alternativt segment inom friktionsmätningsbranschen, och som dessutom växer snabbt, är mätningen av friktionen på bilvägar.
– Det finns regler hur stor friktionen på en asfalterad väg måste vara. Vid reparationer och asfaltering av nya vägar måste den mätas, säger Lienau Svensson.
– Den verksamheten ökar snabbt i hela Europa, och vi är med i ett tidigt skede, fortsätter han, och menar att det kan betyda nya intäktsmöjligheter för bolaget. 
Emissionslikviden ska, förutom marknadssatsningar, användas till att anpassa systemet till en ny bilmodell. Mätningarna sker från bil, och SARSYS har avtalade samarbeten med Volvo, och Volkswagen.
– När det gäller Volvo så har vi tidigare använd modellen V70. Men när den modellen nu är på väg ut så behöver vi anpassa systemet till en nyare modell, förklarar Lienau Svensson, som berättar att det nya systemet bedöms vara klart under nästa år.
Vad är SARSYS:s största konkurrensfördel?  
– Det är att vi varit med länge, och att kunderna känner till oss. Att vi redan är stora internationellt gör det också lättare att växa ytterligare. Vi ”kan” alla världsdelar. Och inte minst, vi är ett lönsamt företag, säger Christian Lienau Svensson.
  • Emissionen i sammandrag
  • Emissionsvolym: 3 458 000 kr
  • Antal aktier: 988 000 (3,50 kr per aktie)
  • Teckningstid: 14 november – 5 december 2016
  • Värdering (pre-money): 17,5 miljoner kr
  • Emissionen är garanterad till 100 procent.
  • SARSYS ska ansöka om notering på NGM Nordic MTF. Vid ett godkännande planeras handeln i aktien starta i februari 2017.
  • Ladda ner informationsmemorandum och anmälningssedel här.
Christian Lienau Svensson berättar om SARSYS och emissionen på eventet NGM Live: