Bryony Deuchars, emerging market equity portfolio manager på Aviva Investors.

Publicerad 30 okt 2017

Så väljer du rätt på tillväxtmarknader

Utbildningssatsningar avgörande vid investeringar
Att utbildning är en avgörande faktor för ekonomisk tillväxt är nog ingen stor överraskning. Men att ett lands utbildningsinsats också är avgörande för investeringar kanske inte är lika uppenbart.

I en nyligen publicerad artikel har fondförvaltaren Aviva Investors granskat kopplingarna mellan utbildning, tillväxt och investeringar.– Det finns en tydlig korrelation mellan bra utbildning och ekonomisk tillväxt. Därför borde det vara en självklarhet för långsiktiga investerare att ta hänsyn till utbildningsinsatser, säger Bryony Deuchars, emerging market equity portfolio manager på Aviva Investors.Enligt FN: s uppskattningar motsvarar ett års utbildning en löneökning om 10 procent. För länder som investerar i att långsiktigt förbättra sin utbildning kan fördelarna bli stora. Ekonomen Amartya Sen har hävdat att Kinas överlägsna resultat när det gäller att utbilda befolkningen är en viktig förklaring till att landets tillväxt under senare år överträffat tillväxten i Indien.Kina bättre än Indien
I början av 1980-talet var den genomsnittliga inkomsten lägre i Kina än i Indien. Men idag är det annorlunda. Den genomsnittliga lönen i Indien ligger på motsvarande 1 718 dollar per år, medan den i Kina är 8 250 dollar. Kina började investera kraftigt i utbildning i början av 1980-talet medan satsningarna i Indien varit mer blygsamma. I Indien är läskunnigheten 71 procent, vilket är långt under Kinas 96 procent.Deuchars säger att detta är en förklaring till att Kinas ekonomiska utveckling har överträffat Indiens under en lång tid. I snitt har Kinas tillväxttakt vart en procent högre, jämfört med Indiens, under många år.En av faktorerna bakom framgången

Med tanke på den bevisade korrelationen mellan bra utbildningsresultat och ekonomisk tillväxt anser Deuchars att det är logiskt att långsiktiga investerare tar hänsyn till ett lands utbildningssatsningar när de utvärderar samma lands ekonomiska utsikter.Framsteg görs i ett antal länder, som i till exempel Polen och Brasilien. Men i de länder där regeringarna misslyckas med att utforma och genomföra en robust utbildningspolitik, vänder sig föräldrarna allt oftare till den privata sektorn. Denna trend kan öppna direkta möjligheter för investerare i tillväxtmarknader. Även om leverantörer av privat utbildning måste övervinna betydande hinder för att lyckas, kan de när de väl är i drift vara mycket lönsamma. För företag som villiga att ta risken kan belöningen från privat utbildning på tillväxtmarknader vara betydande.

Unless stated otherwise, any sources and opinions expressed are those of Aviva Investors Global Services Limited (Aviva Investors) as at 31 October 2017. This article is not an investment recommendation and should not be viewed as such.