Kapitalförvaltaren Legg Mason tipsar om hur du drar nytta av psykologin på börsen och gör den till en fördel.

Publicerad 2 dec 2014

Så utnyttjar du börspsykologin till din fördel


Många analyserar den amerikanska aktiemarknaden, men även erfarna investerare begår ofta klassiska börspsykologiska misstag. Det menar kapitalförvaltaren Legg Mason och bjuder här på några av sina bästa strategier som kan ge dig en fördel gentemot traditionella analytiker och investerare.

USAs aktiemarknader fortsätter uppåt och i takt med att S&P 500 når nya toppnivåer ökar även nervositeten hos investerarna. Finns det risk för en period med ökad volatilitet framöver, och borde man gå ur börsen vid nästa kraftiga kortsiktiga nedgång som den i oktober? När sådana tankegångar dyker upp menar Peter Andersson, marknadsansvarig i Norden på kapitalförvaltaren Legg Mason, att det är viktigt att stanna upp och ifrågasätta var dessa tankegångar kommer ifrån. Hjärnan tenderar ofta att hålla fast vid felaktiga slutledningar och hindra oss från att investera optimalt på börsen.

– Utvecklingen på den amerikanska börsen och de två frågeställningarna ovan är ett utmärkt exempel på hur våra hjärnor ibland drar slutsatser som verkar logiska men som inte håller vid en närmare granskning. Det finns för det första inte något stöd i forskningen för att en period med låg volatilitet skall leda till en period med hög volatilitet, snarare är det ofta så att volatiliteten fortsätter att minska innan den successivt börjar att öka igen. Och om man tittar på nedgången i oktober var det den 16:e gången som S&P 500 har fallit med 4 procent sedan mars 2009 för att sedan fortsätta uppåt. Givet att det inte har framkommit något nytt i värderingen av börsen som gör att det finns reella säljsignaler bör dessa nedgångar alltså snarare ses som köpmöjligheter.

Gå emot marknaden en lönsam strategi

Generellt sett menar Peter Andersson att det finns tre möjligheter att tjäna pengar på aktiehandel: att skaffa sig en informationsfördel, att dra nytta av en analytisk fördel eller att utnyttja beteendemönster på börsen. Av dessa är informationsfördelar uteslutna för seriösa investerare då det innebär tillgång till insiderinformation.

– Det gör att analytiska fördelar och att utnyttja beteendemässiga mönster återstår. Och att enbart försöka nå en analytisk fördel i dagens informationssamhälle är verkligen inte det lättaste.

Att våga gå emot marknaden vid väl valda tillfällen är en intressant strategi för att utnyttja marknadens flockbeteende, och Peter Andersson menar att den kan vara mycket lönsam på den amerikanska marknaden. Som exempel lyfter han fram bolagets legendariske investerare Bill Miller som förvaltar fonden Legg Mason Opportunity fund och dennes investeringar i amerikanska flygbolag.

 – Om man tittar närmare på de amerikanska flygbolagen ser man ganska snabbt att deras framåtblickande p/e-tal ligger på 10-11 jämfört med 16-17 för börsen som helhet. Även lönsamhet, likviditet, belåningsgrad och andra faktorer ser riktigt bra ut. Vad som spökar här är att sektorn tidigare var kraftigt misskött med ledningsgrupper som fick bonus efter tillväxt snarare än vinst samtidigt som överkapaciteten var hög. Men av de större flygbolagen i USA finns bara fyra kvar idag efter en kraftig konsolidering, och samtliga sköts på ett professionellt och effektivt sätt. Marknaden som helhet har ännu inte anpassat sin världsbild till detta, men när så sker kommer dessa bolag troligtvis att uppvärderas rejält.

Den som vågar lita på sin egen analytiska förmåga och har nerverna att utnyttja invanda tankemönster har med andra ord goda möjligheter att ligga steget före marknaden som helhet.

Använd tiden till din fördel

Ett annat sätt att utmana invända beteendemönster som Peter Andersson lyfter fram är möjligheten att använda tiden till sin fördel. Han menar att vanliga aktiefonder ofta har omkring 60 innehav, och en omsättningshastighet om 3-5 år i genomsnitt. Det gör att en förvaltare måste sälja cirka 15 bolag och köpa 15 nya varje år. 

– Det säger sig självt att det är väldigt svårt att varje år genomföra så många affärer med en analytisk fördel jämfört med marknaden. Våra förvaltare Richard Freeman och Evan Bauman, som förvaltar fonden Clearbridge US Aggressiv Growth Fund, siktar istället på att behålla sina innehav i 10-15 år. Det gör att de endast behöver hitta 2-3 aktier varje år där de gör en bättre analys av situationen än marknaden, och det ger betydligt bättre odds. Långsiktigheten gör dessutom att teamet har längre tid på sig att invänta den tidpunkt då marknaden uppvärderar en aktie till vad de anser vara dess motiverade värde. 

Utgå ifrån dina egna styrkor som investerare

Skillnaden mellan de två olika förvaltarstrategier som Peter Andersson använder i sina exempel illustrerar även en annan viktig aspekt av ämnet, nämligen investerarens egna förutsättningar på det psykologiska planet. Precis som när det gäller annan kvalificerad verksamhet finns det flera olika sätt att nå framgång, och det är viktigt att inte bara utgå ifrån vad andra gör utan även hur du själv fungerar.

– För den som vill investera kortsiktigt gäller det att kunna gå emot marknaden ordentligt, och ha psyket för att klara av detta. Långsiktigare investerare behöver istället tålmodighet för att inte frestas att möblera om i portföljen för ofta. Det går givetvis även att kombinera dessa båda synsätt för att få fram en investeringsfilosofi som fungerar för en viss investerare på en viss marknad. De förvaltare som jag nämner här har utarbetat sina strategier under lång tid, och deras goda historiska resultat visar att det finns ett stort mervärde att hämta för de som vågar tänka utanför traditionella analytiska ramar, avslutar Peter Andersson.