Carl Johan Stackell, försäljningschef investeringsprodukter på Nordea Markets.

Publicerad 1 nov 2016

Så tar du rygg på institutionella investerare

SmartBeta-förvaltningen erövrar världen
Nordea har sedan tidigare två SmartBeta-produkter som placerar på den svenska börsen, och som har slagit marknaden med råge. Nu har turen kommit till europeiska börser.

För drygt ett år sedan lanserade Nordea sina första erbjudanden inom produktfamiljen STRIKT, det vill säga börshandlade produkter som följer den underliggande tillgången till punkt och pricka. STRIKT är inte kopplade till vanliga index, som OMXS30 eller EURO STOXX 50, utan till så kallade SmartBeta-index. 
– SmartBeta-indexen baseras på faktorerna momentum, utdelning, volatilitet respektive beta, eller en kombination av dessa, säger Carl Johan Stackell, försäljningschef investeringsprodukter på Nordea Markets, och tillägger att  “historiskt har SmartBeta-indexen överavkastat marknaden kraftigt”.
Nordea lanserar nya STRIKT på Europa
Investerarbrevet har tidigare skrivit om de två STRIKT-placeringarna som är kopplade till den svenska aktiemarknaden, och som har utvecklats mycket bättre än den svenska aktiemarknaden. Nu tar Nordea nästa steg i byggandet av STRIKT-familjen, då de lanserar två STRIKT kopplade till Europa: Nordea STRIKT SmartBeta Momentum Volatilitet och Nordea STRIKT SmartBeta Utdelning Momentum Beta. 
– Det handlar om kostnadseffektiva och smarta lösningar som har riktigt bra förutsättningar att leverera god avkastning, berättar Carl Johan Stackell. 
Testkörning visar att SmartBeta-indexen överavkastar
De europeiska SmartBeta-indexen har funnits sedan 1 februari 2016. För att få en uppfattning om hur indexen hade utvecklats historiskt har Nordea låtit testköra de båda europeiska indexen som om de funnits sedan 2003.
SmartBeta-indexet Momentum Volatilitet är kopplat till aktier som senaste året har utvecklas bra, vilket innebär att de har ett bra momentum. Dessutom ska de ha låg volatilitet, det vill säga lägre risk än genomsnittet av aktier. Som diagrammet intill visar har SmartBeta-indexet Momentum Volatilitet gått väsentligt bättre än Nasdaq Euro 50 Index.
– Även om avkastningen är simulerad så visar den att indexet har utvecklats väl. Självfallet finns det inga garantier för att framtiden kommer att vara lika ljus, betonar Carl Johan Stackell. 
Låg följsamhet mot Nasdaq Euro 50 index
Det andra indexet – SmartBeta Utdelning Momentum Beta – ger exponering mot aktier som har utvecklats bra, som har gett hög utdelning och som uppvisar ett lågt betavärde. Det sista innebär att aktierna ska ha låg följsamhet till Nasdaq Euro 50 index, vilket ger en diversifierande effekt till placeringen. Även detta index har utvecklats väsentligt starkare än Nasdaq Euro 50 index.
Ta rygg på institutionella investerare
– Det är framför allt institutionella investerare som har önskat få exponering mot den europeiska marknaden genom SmartBeta-förvaltning, berättar Carl Johan Stackell. “De vill ha transparenta lösningar med låga avgifter som verkligen kan skapa mervärde. Nu har vi även öppnat denna marknad även för privatpersoner”, fortsätter han.  
Inom kort utökas STRIKT-familjen med placeringar kopplade till råvaror som guld, olja och silver. 
Läs mer om STRIKT här.