Publicerad 31 okt 2017

Så tankar du din elbil på tre minuter

Powerswap utvecklar lösning för batteribyte
Taxi Stockholm vill köra, kinesiska tillverkare likaså.
Svenska Powerswap har tagit fram en högintressant lösning som i ett slag kan förändra elbilsmarknaden.

– Inledningsvis fokuserar vi på taxiföretag och distributionsföretag eftersom dessa inte har tid att vänta på att batterierna ska laddas, berättar Powerswaps vd Sten Corfitsen. 

Snabb ”tankning” är ett måste
Powerswap utvecklar ett system, en robot, som byter batterier på elbilar. Vid macken kör bilisten fram till roboten som sedan tar ut det befintliga batteriet och sätter in ett laddat, vilket endast tar tre minuter och motsvarar den tid det tar att tanka en bil med flytande drivmedel. 

– Det måste gå snabbt att ladda en elbil vilket taxinäringen är mycket medveten om, säger Corfitsen och berättar att bolaget har fått ett anslag på 6,5 miljoner kronor från Energimyndigheten. 

Svårt att ladda på tre minuter
Att få ned laddtiden till tre minuter med kabel är svårt och kräver hög effekt. Om man till exempel ska ”tanka” enbart en Tessla på tre minuter krävs det 2500 ampere och som jämförelse har en normalvilla 20 ampere. Dessutom är inte batteritekniken utvecklad för att ta emot så mycket energi på så kort tid. Resultatet blir att batteriet slits ned. 

Med Powerswaps lösning kan man på tre minuter få ett fulladdat batteri. Eftersom batteribytet går snabbt blockeras inte bilen från att användas, vilket är fallet med laddning via kabel. 

Går successivt framåt
Att få världens stora biltillverkare av elbilar att snabbt ställa om till Powerswaps lösning är inte gjort i en handvändning. Lösningen, berättar Corfitsen, är att hitta en nisch där behovet är som störst, något som sedan successivt kan utvecklas till en standard.  När lösningen är etablerad på marknaden kan den komma att få enorm betydelse för en snabbare övergång till en eldriven transportsektor. 

 

– Primärt fokuserar vi på taxinäringen i Sverige och Kina, sedan globalt. På längre sikt ska vi bearbeta bil- och batteritillverkare och med tiden kommer en ny standard att växa fram, berättar Corfitsen. 

Avtal hägrar med kinesisk tillverkare och taxinäringen
I Kina för Powerswap diskussioner, genom en batteritillverkare, med en av landets största taxioperatörer, Didi. Bolaget är Kinas motsvarighet till Uber och har 100 000 fordon och den flottan ska enligt plan bli helt elbilsdriven.

– Det finns helt enkelt inte tid för traditionell laddning. Fördelen med kinesiska bolag är att de inte sitter fast i gamla strukturer utan vågar tänka i nya banor, berättar Sten Corfitsen. 

Gör rätt från början
Ett kinesiskt företag  har nyligen installerat nästan 100 bytesstationer i Beijing som ska serva runt 3 000 taxibilar. Varje station kostar 13 miljoner kronor och kräver 200 kvadratmeter mark. Dessutom sätts batterierna in vertikalt och underifrån, vilket är mycket mer komplext än Powerswaps lösning. 

– Vår lösning innebär att batteriet sätts in horisontellt, inte vertikalt, i ett fack som sitter under bilen, berättar Corfitsen. 

Powerswaps lösning kräver endast en markyta på 10 kvadratmeter.

– Det innebär att vi kan installera Powerswap direkt på befintliga mackar. Dessutom blir kostnaden för bilisten bara en tiondel av den kinesiska metoden. 

Finansiering via Funded by me 
Powerswap har investerat i 14 miljoner kronor i utvecklingen. Nu pågår arbetet med att ta fram den slutgiltiga modellen. Bolaget genomför crowdfunding via fundedbyme.com

– Med kapitalet tar vi fram en pilot som vi ska använda vid praktiska studier i Sverige och Kina, berättar Corfitsen. 

Powerswap ägs bland annat av Fuelmatics som har utvecklat en robot för automatiskt tankning av flytande drivmedel, en robot som bland annat inom kort installeras på Airport Plaza i New York. 

– Genom Fuelmatics har vi lärt oss otroligt mycket om automatiskt tankning. Utifrån de lärdomarna har vi kunnat utveckla Powerswap, slår Corfitsen fast. 

 

Fakta: Powerswap

Roboten styrs av ett optiskt system som hittar batterikassetten under bilen. Powerswap öppnar batteriluckan, tar ut batteriet och lägger det för laddning. Sedan för roboten ett fulladdat batteri in under bilen. När batteriet är på plats tänds en grön lampa och bilen kan åka iväg. Föraren kan sitta kvar i bilen under de tre minuter batteribytet tar.

Här kan du läsa mer om Powerswaps intressanta resa

www.powerswap.se

 

 

Här kan du sen en film om hur batteribytet fungerar: