medicinsk cannabis, stenocare
De tre grundarna av Stenocare besöker en anläggning hos en av sina leverantörer.

Publicerad 2 sep 2020

Så ska Stenocare bli ledande inom medicinsk cannabis – expanderar i Sverige


Noterade Stenocare, som tillverkar och distribuerar legal medicinsk cannabis, sitter i en guldsits. Med en välfylld kassa efter en framgångsrik emission, ett avklarat listbyte till Nasdaq First North Growth Market Danmark samt en klar strategi för tillväxt ser framtiden minst sagt ljus ut för bolaget.

– Vi står nu väl positionerade för att skala upp tillväxten och inleda nästa fas på resan som marknadsledande på en miljardmarknad, berättar Stenocares vd Thomas Skovlund Schnegelsberg.

Så sent som den 8 september meddelade Stenocare i ett pressmeddelande att bolaget i samarbete med sin partner har fått tillstånd att behandla vissa patienter i Sverige med medicinsk cannabisolja.

Kliver in i nästa expansiva fas 2.0

När Stenocare listades för mindre än två år sedan var målen tydliga. Bolaget skulle vara den första aktören på marknaden för medicinsk cannabis som skrivs ut på recept i Danmark, lansera den första produkten på samma marknad och dessutom bli lönsamt. Samtliga av dessa mål uppnåddes inom en imponerande kort tid, 1,5 år, men värt att notera är att bolaget var lönsamt redan efter tre månader. Stenocare står därmed nu redo att kliva in i en fas där tillväxt på nya marknader är fokus. 

– Vi har en tydlig strategi för att uppnå våra mål och hur vi kan kapitalisera på en expansiv marknad. I korthet innebär den att vi ska exekvera på de fyra kategorier av tillgångar som vi har byggt upp, berättar Skovlund Schnegelsberg.

Dra nytta av strategiska tillgångar

Tillgångarna som han refererar till är (i) kommersiella tillgångar för att kunna ta steget in på nya marknader, (ii) regulatoriska tillgångar för att ha möjlighet att bedriva verksamhet i en strikt kontrollerad sektor, (iii) tillgångar för produktutveckling med partnerbolag för att ta fram unika produkter, samt (iv) leverantörstillgångar i form av en egen högteknologisk odlingsanläggning.

När det gäller den första tillgången, att exekvera utifrån kommersiella tillgångar från Danmark och Irland, så har Thomas Skovlund Schnegelsberg siktet inställt på framför allt två sorts marknader: länder som ännu inte legaliserat medicinsk cannabis samt länder som har legaliserat, men som är i ett tidigt skede av den processen. Dit räknas till exempel Danmark och Irland.

I Sverige, som är den senaste adderade marknaden, har Stenocare på ett förtjänstfullt sätt lyckats dra nytta från sina tillgångar. Tillsammans med sin kanadensiska leverantör Emerald Health Therapeutics har man fått beviljat att leverera cannabisolja till vissa svenska patienter. Detta trots att cannabis inte är legaliserat i Sverige än. Beslutet att få leverera cannabisprodukter till patienter i Sverige grundar sig på en ansökan från patienter tillsammans med doktorer om experimentell behandling. Under 2020 kommer medicinsk cannabisolja att testas för dessa patienter för att mildra besvär så som spasmer och kronisk smärta relaterad till cancer och nervskador.

Den första punkten i strategin – tillväxt utifrån de kommersiella tillgångar man byggt upp från Danmark och Irland – har tydliga mål. 

– Vi har bra möjligheter att bli first mover på marknader som inte legaliserat medicinsk cannabis och vi bevakar dessa intensivt. I Danmark nådde vi snabbt en marknadsandel på 80 – 90 procent, berättar Skovlund Schnegelsberg och fortsätter:

– Vi väljer hellre mindre marknader där vi kan bli marknadsledare direkt. Sverige är ett bra exempel på en marknad vi precis tagit steget in på. Och nästa år ser vi framför oss att vi adderar ytterligare 2-3 länder.

Regulatoriska tillgångar – en guldgruva

Att arbeta med medicinsk cannabis innebär att man måste förhålla sig till en mängd nationella regelverk och kraven på dokumentering är omfattande. 

– Just detta var en anledning till att kanadensiska bolag hade svårt att nå framgång i Europa. Vi har den kunskapen och det är en stor konkurrensfördel, slår Skovlund Schnegelsberg fast.

Cannabis, oavsett tillverkare, är en relativt likartad produkt. Därför kommer det sannolikt att bli hård konkurrens mellan olika tillverkare i takt med att marknaden växer framöver. Det är en viktig anledning till att Stenocare investerar i forskning och utveckling. Bolaget har ett samarbete med ett danskt läkemedelsbolag. 

– Tillsammans har vi helt enkelt en ambition om att ta fram unika produkter som håller högre kvalitet. Ett mål är att vi ska ta fram en produkt som innehåller en lägre dos men som ger samma positiva effekt, vilket är bra för patienten, säger Skovlund Schnegelsberg.

Egen produktion i Danmark 

Stenocare har dels egen odling i Danmark, dels köps cannabis in från externa leverantörer. Målet är att producera cannabis som håller hög kvalitet istället för att maximera kvantiteten. 

– Vi är övertygade om att patienter och läkare föredrar medicinsk cannabis som håller hög kvalitet. Just därför utvecklar vi hela tiden vår odlingsanläggning. 

– Om några år kommer troligen även traditionella läkemedelsbolag att köpa cannabis för att använda det i kombination med existerande produkter. Och de kommer med all säkerhet att välja den leverantör som har bäst kvalitet, alltså Stenocare, säger Skovlund Schnegelsberg.

Växande mångmiljardmarknad 

Marknaden för medicinsk cannabis på recept är en förhållandevis ny marknad. Till skillnad mot andra mer mogna marknader är potentialen för medicinsk cannabis enorm mot bakgrund av att enbart 18 länder i Europa hittills har legaliserat cannabis för medicinsk användning. Förutom att cannabis har en rad positiva medicinska effekter kan en legalisering medföra att den illegala handeln minskar och att produktioner blir säkrare. 

– Trycket att legalisera ökar hela tiden. Men det kommer att ta tid och det är vi medvetna om, säger Skovlund Schnegelsberg.

På börsen rådde tidigare en cannabis-hype. Kurserna rakade i höjden och investerare sköt till pengar. Kanadensiska och amerikanska bolag satsade på Europa, eftersom de trodde att den europeiska marknaden skulle explodera. Men så skedde inte och nu har många av dessa bolag, till exempel Aurora Cannabis, finansiella utmaningar och flera aktörer drar sig tillbaka. 

– För oss är det här en fantastisk möjlighet. Vi har gott om pengar, är skuldfria och nu lägger vi allt vårt krut på att genomföra strategin, avslutar Skovlund Schnegelsberg.

Marknadsjämförelse Kanada vs. Europa

I Kanada har antalet patienter som får cannabis för medicinsk användning ökat från 4 000 till 400 000 användare under de senaste sex åren. Detta kan ställas i kontrast till att antalet invånare i Europa är 20 gånger Kanadas. Det kan ge en potential på uppemot 8 000 000 patienter när samtliga länder i Europa har legaliserat medicinsk cannabis. Analytiker estimerar marknaden för medicinsk cannabis i Europa att uppgå till 2,2 miljarder euro så tidigt som år 2024.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.