Publicerad 1 jul 2016

Så påverkar Brexit ditt sparande under hösten

Analytiker manar till försiktighet
Segern för lämna-sidan i Storbritannien skapade initial turbulens på de finansiella marknaderna, och enligt Danske Invests experter finns det nu flera viktiga ekonomiska faktorer som investerare bör bevaka under hösten.

Den historiska omröstningen i Storbritannien, som ledde till en knapp seger för sidan som vill lämna EU, har skapat svallvågor både i det politiska och ekonomiska landskapet. Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen lyfter fram ett par viktiga faktorer att bevaka under hösten i ljuset av den senaste utvecklingen.
– Risken finns att produktionstakten och investeringarna nu minskar i Storbritannien, vilket kan leda till en recession i Europa under andra halvåret 2016. Men samtidigt står ECB och Bank of England redo att ge stöd vid behov. Det gör att man som sparare framförallt bör bevaka ekonomisk data från EU och Storbritannien samt agerandet från ECB, säger han.
Bo Bejstrup Christensen menar samtidigt att det finns andra minst lika viktiga makroekonomiska faktorer att ta hänsyn till under hösten. Framförallt gäller det risken för sjunkande tillväxttakt i Kina samt ytterligare räntehöjningar från den amerikanska centralbanken, vilka båda kan inverka negativt på de globala och europeiska aktiemarknaderna.
Föredrar defensiva branscher – ratar banker
Det finns således goda skäl att avvakta ytterligare aktieinvesteringar i Europa, men vilka branscher är mest intressanta för den som trots allt väljer att investera? Enligt Tomas Ålander, som är investeringsspecialist på Danske Invest, tillhör defensiva branscher som dagligvaror, läkemedel och telekom, samt bolag som ger en stabil utdelning, de mest intressanta alternativen i närtid. Däremot varnar han för att gå in i den europeiska banksektorn.
– Den europeiska centralbanken kommer troligen hålla nere styrräntorna under mycket lång tid framöver. Det är dåliga nyheter för bankerna eftersom de vid låga räntor, och just nu negativa räntor, får högre finansieringskostnader på innestående medel hos centralbankerna, berättar han.
Samtidigt är även Tomas Ålander tveksam till några större börsuppgångar under den kommande månaden.
– Kurserna kommer säkert stiga under kortare perioder och enskilda nyheter kan säkert leda till stora kursuppgångar under enstaka dagar. Men den övergripande trenden är dock fortfarande negativ och vi kommer att få se vinsthemtagningar om börsen stiger. Så länge investerarna inte kan se något ljus i tunneln så tror jag inte att de enorma summorna på sidlinjen kommer att söka sig till börsen, säger han.
Viktigt tänka på risknivå och investeringshorisont
Många småsparare tenderar att överreagera på enskilda händelser, vilket sällan är en god investeringsstrategi. Därför uppmanar Daniel Bodin, Sales Director, Global Financial Institutions på Danske Invest investerare att ständigt ha de grundläggande individuella förutsättningarna för sparandet i åtanke.
– Istället för att agera känslomässigt på en stor händelse, och då riskera att sälja av sitt innehav på en tillfällig botten, är det viktigt att tänka igenom parametrar som risknivå och investeringshorisont. För den som exempelvis har en längre investeringshorisont, och kan tänka sig att klara av lite svängningar på vägen, bör aktier fortsatt vara en viktig del i portföljen och då gör det kanske inte så mycket hur avkastningen ser ut under en enskild vecka, säger Daniel Bodin.
Dock menar han att det kan vara en god idé att se över allokeringen inom och mellan olika tillgångsslag när läget har lugnat ner sig lite.
– Den här ökade politiska oron i Europa kommer troligtvis att finnas med oss under en lång tid framöver, och då kan det vara en god idé att gå igenom allokering och strategi med en finansiell rådgivare så att portföljen fortfarande är relevant och välbalanserad. Att tänka långsiktigt snarare än impulsivt är oftast den bästa strategin, avslutar han.