Publicerad 3 nov 2015

Så lär du dig mer om Life Science och bioteknik

Lär dig mer om bioteknik
Nu lanseras Biostockakademin. Målet med utbildningsplattformen är att lära ut grunderna till investerare så att fler får upp ögonen för en både spännande och samhällsnyttig bransch. Bakom utbildningen står analys- och nyhetsbolaget BioStock.

Biostockakademin består av fem filmade föreläsningar med handplockade experter som diskuterar olika ämnen inom Life Science.

– Vi tycker att det är viktigt att investerare har en bra grundförståelse för Life Science innan de överväger att investera i bolag. Just därför lanserar vi den här utbildningen online så att den enkelt är tillgänglig för alla, säger Jonas Söderström, redaktör och vd på BioStock.

Idén till Biostockakademin, som startade den 5 november, fick Jonas Söderström och hans kollegor på BioStock efter att ha diskuterat Life Science med sina läsare. 

– Många uppfattar branschen som otroligt spännande samtidigt som den är komplicerad, säger Jonas Söderström. 

Bolag inom biotech är beroende av investerarna och deras förtroende för att kunna driva sin verksamhet och utveckla nya produkter. Samtidigt förväntar sig investerarna avkastning på sitt kapital och kräver att bolagen effektivt kommunicerar sina framsteg. 

– Vi vill utbilda investerare inom biotech. När båda parter förstår varandra förenklas kommunikationen mellan bolag och investerare, säger han.

Det lundabaserade läkemedelsföretaget A1M Pharma, vars huvudfokus är att utveckla läkemedel för behandling av havandeskapsförgiftning, har sponsrat Biostockakademin. Havandeskapsförgiftning drabbar årligen 10 miljoner gravida kvinnor världen varav 76 000 kvinnor och 500 000 spädbarn avlider. Idag saknas effektiva behandlingsmetoder mot tillståndet. 

– Anledningen till att A1M Pharma sponsrar Biostockakademin är att vi vill att fler ska få kunskap om branschen. Det är en komplex bransch som är svår att förstå för många. Därför är det viktigt att lära ut grunderna till investerare så att de får upp ögonen för denna samhällsnyttiga bransch, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson, och fortsätter:

– Investerare är oerhört viktiga för bolagen i branschen. Många företag saknar intjäning under utvecklingsfasen och är beroende av andra finansieringsalternativ. Det är till stor del privata investerares förtjänst att många läkemedel lyckas nå marknaden.   

När kursen är slut kan deltagarna göra ett frivilligt slutprov. De 500 första personerna som går kursen, och framgångsrikt klarar slutprovet, får utan kostnad 500 teckningsoptioner i A1M Pharma. Under teckningstiden fram till 26 november kan innehavare av optionerna teckna aktier i A1M Pharma. 

  • Fakta Biostockakademin
  • Biostockakademin är en kostnadsfri utbildning som vänder sig till alla som vill lära sig mer om grunderna för att investera i Life Science-bolag.
  • Utbildningen är webbaserad och du når den på: akademin.biostock.se