Publicerad 30 apr 2013

Så känner du igen en äkta aktiv förvaltare


Aktiv förvaltning är värd pengarna, men bara om den håller måttet. Det konstaterar Richard Gillham och Peter Andersson, på kapitalförvaltaren Legg Mason.

Normal
0

21

false
false
false

SV
X-NONE
X-NONE

Kritiken
mot aktiv förvaltning har varit frekvent och hård under den senaste tiden. Förra
året gjorde bland annat en ordförande i en av de svenska storbankerna ett
uttalande om att förvaltningssättet helt enkelt inte fungerar. Peter Andersson
och Richard Gillham är beredda att hålla med, men bara om att det är svårt att
känna igen en äkta aktiv förvaltare.
– Det har gått inflation i så kallade aktiva förvaltare som i själva verket är indexförvaltare. Som investerare gäller det att kunna skrapa på ytan för att känna igen de förvaltare som verkligen levererar, säger Peter Andersson.

Undvik förvaltare som följer med strömmen
­­Peter Andersson arbetar tillsammans med Richard Gillham på kapitalförvaltaren Legg Mason som är känd för sin aktiva förvaltning. Richard Gillham berättar att det framförallt finns tre saker att ta fasta på när man letar efter aktiv förvaltning med förmåga att prestera avkastning; långsiktighet, integritet samt avvikelse från index.
– Det första som utmärker en aktiv förvaltare är en långsiktig strategi. I dag kan man se att många förvaltare investerar i succéaktier, exempelvis Apple, vilket enligt mig är att hoppa på tåget i ett sent skede. De förvaltare som sticker ut är istället de som vågar avvika genom aktiva positioner, konstaterar Richard Gillham.  

Richard Gillham förtydligar och berättar mer om fördelarna med att använda en motsatt, så kallad “contrarian” strategi, i förvaltningen:
–Det har blivit allt svårare att hitta aktiv förvaltning som överavkastar. Det beror bland annat på att många förvaltare inte tillåter sig att avvika från index i tillräcklig utsträckning. Självklart är det viktigt att vara medveten om sitt riktmärke – men det är en helt annan sak att bli begränsad av det, säger Richard.

Den aktiva aktieandelen indikerar kvalitet
Richard Gillham berättar om den aktiva andelen, ”active share”, som beskriver hur mycket aktieinnehavet avviker från jämförelseindex i en fond.Studier visade att fonder med en högre aktiv andel, det vill säga större
avvikelse från index, tenderade att mer konstant överavkasta mot sina jämförelseindex.
–  Ett tecken på kvalitet i förvaltningen är ofta en aktiv andel på 80 procent eller mer, konstaterar Richard Gillham.

Han konstaterar också att placeringshorisonten är betydelsefull eftersom marknader ofta är effektivt prissatta, vilket gör det svårt att använda en “contrarian strategy” med en tidshorisont på mindre än tre år. 

Långsiktig strategi kräver integritet

Peter Andersson tillägger att ett annat utmärkande kännetecken på en duktig förvaltare är förmågan att kunna behålla sin integritet:
– En kompetent förvaltare kan inte plötsligt ”vända kappan efter vinden” utan måste kunna stå fast vid sin strategi avseende omsättning och innehav. En värdeförvaltare som en dag börjar köpa tillväxtaktier, eftersom de gynnas av det kortsiktiga marknadsklimatet, är fel ute, säger Peter.

Han anser också att det är av betydelsefullt att förvaltaren befinner sig utanför, eller inte lyssnar på, det lokala marknadsbruset:
– Som aktiv förvaltare måste du kunna förhålla dig neutral till kortsiktiga influenser i finansiella centrum. Välkända investerare, som Warren Buffet, har bevisat att det går att tjäna pengar utanför den finansiella hetluften.

Betala inte för aktiv förvaltning om du inte får det!
Peter Andersson avslutar genom att konstatera att det finns några knep för att snabbt kunna avgöra om förvaltningen håller måttet:
– Börja med att titta på marknadsmaterialet för att se vad förvaltningen utlovar. Därefter kan du granska prestationen och se vad den faktiskt har åstadkommit. Undersök omsättning, strategi och placeringshorisont samt den aktiva andelen. Vi befinner oss nu i ett marknadsklimat som gynnar aktiva förvaltare, men du ska aldrig betala för en aktiv förvaltning om du inte får det.

  • Richard och Peters kännetecken för en äkta aktiv förvaltare:
  • *Integritet/håller fast vid samma strategi
  • Framgångsrika förvaltare har övertygelse och en långsiktig strategi.

    *Långsiktighet
    det är endast över en längre investeringshorisont som man kan hitta felprisade bolag och systematiskt leverera alpha.

  • *Förvaltarens intressen är desamma som dina
  • Förvaltare som presterar har fokus och ”lever för sin strategi” samt investerar en signifikant del av sina egna pengar i sin fond.

 Här hittar du en uträkning av den aktiva andelen

Legg Masons hemsida