“Bra bolag som växer snabbt och duktiga entreprenörer har dock fortsatt tillgång till kapital för fortsatt tillväxt”, säger Martin N Larsson.

Så kan investerare i onoterat och entreprenörer tänka i tider av turbulens

Kriget i Ukraina, stigande inflation och skakiga börser. Turbulensen påverkar även onoterade bolag och investerare. Volatiliteten skapar också stora möjligheter, anser Martin N Larsson, chef för corporate finance på Pepins. Ett bolag som det är värt att hålla ögonen på är svenska Vembla.

I februari steg inflationen med 4,5 procent i årstakt, bakom uppgången finner vi prisökningar för boende, livsmedel och drivmedel. Dessutom har kriget i Ukraina påverkat marknadens riskvilja kraftigt. Men trots att Ryssland är ett till ytan stort land är det bara världens tolfte största ekonomi.

– De direkta ekonomiska effekterna bedöms vara små. Sveriges handel med Ukraina och Ryssland är liten och tittar man på hur stora globala bolag påverkas av att handeln med Ryssland upphör så är även dessa effekter små, säger Pepins corpchef Martin N Larsson.

Pepins hjälper onoterade entreprenörsledda bolag med kapitalanskaffningar och har även ett stort nätverk av investerare. Enligt Martin N Larsson är värderingarna på onoterade bolag indikativt ned cirka 20 procent under första kvartalet i år.

– Hur mycket värderingarna har minskat kommer dock först att visa sig under andra och tredje kvartalet, säger Martin N Larsson och fortsätter:

– Bra bolag som växer snabbt och duktiga entreprenörer har dock fortsatt tillgång till kapital för fortsatt tillväxt.

Däremot kan processen att ta in kapital ta längre tid, enligt Martin N Larsson. Om det tidigare tog några veckor har det förändrade världsläget medfört att man nu får räkna med några månader.

Ska onoterade bolag vänta med att ta in kapital i och med att värderingar har minskat?

– Bolag som har flexibiliteten att vänta kan avvakta med sin finansieringsrunda och hoppas på att situationen i omvärlden klarnar kommande månader. Det är dock en balansgång och bygger på att situationen med inflation och den geopolitiska oron snabbt lägger sig.

Men det finns andra alternativ.

– En möjlighet till att ta in pengar nu via en traditionell nyemission kan vara att finansiera sig via en konvertibel. Då kan man sätta värderingen på bolaget vid ett senare tillfälle, kanske i samband med en större runda senare under året.

Branschtrender att ta rygg på?

Enligt Martin N Larsson finns det ett antal intressanta trender. En specifik branschtrend är bolag inom det som kallas ”last mile”. Det kan handla om att få ett paket, eller mat, levererat hem. Berlinbaserade Gorillas, som levererar mat hem till folk på några minuter, tog in 1 miljard USD under hösten 2021. Andra bolag i samma bransch som Munchenbaserade Arive och brittiska Zapp som tog in 150 respektive 200 miljoner kronor.

Här i Sverige är Vembla ett exempel på ett bolag i samma bransch som inom kort ska ta in tillväxtkapital. Bolaget levererar livsmedel och inom kort även apoteksvaror hem till hushåll inom cirka tio minuter efter att beställningen är lagd.

– Vembla är väl värt att hålla ögonen på. Bolaget växer snabbt, är välskött och har redan namnkunniga investerare på listan, säger Martin L Larsson.

Andra branscher som Martin N Larsson lyfter fram är nästa generations internet (Web3), impact-bolag, foodtech och fintech.