Quartiers Properties VD Katri Lind

Publicerad 12 maj 2017

Så kan du enkelt investera i spanska fastigheter på börsen

Quartiers Properties genomför emission
Fastighetsmarknaden på den spanska Solkusten har åter börjat visa på tillväxt. Det ska fastighetsutvecklingsbolaget Quartiers Properties dra nytta av och utvidgar därför verksamheten. Bolaget genomför en nyemission som rönt stort intresse redan innan dess att teckningsperioden börjat.

– Vi ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt och konsolidering på den spanska fastighetsmarknaden. Marknaden är väldigt fragmenterad och det finns få aktörer som oss på marknaden, säger Quartiers Properties VD Katri Lind.
Efter kraschen 2008 gjordes mängder av bankåtertag och de spanska bankerna sitter med fastigheter för miljarder i sina portföljer.
– Marknaden har nu börjat röra på sig och det drar vi nytta av genom att huvudsakligen köpa attraktiva objekt direkt från spanska banker, som dessutom kan tillhandahålla goda finansieringsvillkor. Vi utvecklar i takt med att priserna stiger och kan därmed generera höga marginaler, säger hon. 
En marknad i tillväxt
Efter år med trög utveckling har nu tillväxten börjat ta fart. Spansk BNP växte under 2016 med 3,2 procent och husprisindex steg med 4,5 procent. Trots återhämtningen ligger fastighetspriserna fortfarande cirka 30 procent under de nivåer som gällde innan finanskrisen. Det är bland annat just det som svenskägda Quartiers Properties drar nytta av. 
Unik position
Bolaget befinner sig i en expansiv period där fokus är på förvärv och utveckling av projektfastigheter. Quartiers Properties har en unik position på den spanska marknaden. Med tillgång till den nordiska kapitalmarknaden och lokal närvaro på Solkusten kan man jobba i en position mellan den stora investeringsfonden och den lokala byggaren. 
Även om bolaget är relativt ungt har mycket hänt sedan starten 2014. Nyligen ingick Quartiers avtal att förvärva flera mycket eftertraktade fastigheter på Golden Mile i Marbella, ett av solkustens mest attraktiva områden. 
– Fastigheterna kompletterar väl vårt befintliga fastighetsbestånd och har fantastiska utvecklingsmöjligheter. Vi kommer att förädla fastigheterna precis som vi har gjort med tidigare fastigheter, säger Katri Lind. 
Stort intresse från professionella investerare
Bolagets preferensaktie finns sedan juli 2016 noterad på NGM Nordic MTF. Nu går man vidare med en notering även av stamaktien och genomför samtidigt en nyemission som kan ge bolaget totalt 151 miljoner kronor. I anslutning till detta byter man handelsplats till Nasdaq First North. 
Emissionen består av en företrädesemission om 91,4 miljoner samt en övertilldelningsemission om 60 miljoner kronor. Intresset från investerare har visat sig stort och Quartiers har redan erhållit teckningsåtaganden motsvarande hela beloppet i företrädesemissionen. Bland de som ingått teckningsåtagande märks både institutioner och professionella investerare, samt styrelse och ledning.
– Vi gör emissionen för att kunna fortsätta växa och förvärva fastigheter med goda utvecklingsmöjligheter. Vi märker tydligt att marknaden tar fart och att tron på marknadsutvecklingen stärks. Det bekräftas inte minst av att internationella hotell- och restaurangkedjor såsom W Hotel, Four Seasons och Nobu etablerar sig, säger Katri Lind.
Varför är det intressant att investera i Quartiers Properties? 
– Som aktieägare hos oss har man möjlighet att exponera sig mot en intressant och växande fastighetsmarknad. Dessutom ges möjligheten att ta del av utvecklingen i ett expansivt och tillväxtorienterat bolag, avslutar Katri Lind. 
 • Sammanfattning av emissionen
 • Teckningskurs per aktie: 15 SEK
 • Pre-moneyvärdering: 459,9 MSEK
 • Storlek företrädesemission: 91,4 MSEK
 • Storlek övertilldelningsemission: 60,0 MSEK
 • Teckningsåtaganden: 91,4 MSEK
 • Preliminär tidsplan: 
 • Teckningsperiod: 12-30 maj 2017
 • Listning på Nasdaq First North: 21 juni 2017
 • För prospekt, anmälningssedel och övrig information, klicka här
 • Fakta: Investerarträffar
 • • Den 22 maj klockan 18.00 i Mangolds lokaler på Hamngatan 4 i Malmö.
 • • Den 23 maj klockan 18.00 i Mangolds lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.
 • För anmälan, mejla: [email protected]