Jakob Wikman, Nordenansvarig för börshandlade produkter på Societe Generale.

Publicerad 3 apr 2017

Så investerar du med Intervallcertifikat

Öppnar dörren för nya investeringar
Societe Generale har lanserat en ny produkttyp på den svenska marknaden: Intervallcertifikat. De öppnar dörren för helt nya investerings- och tradingstrategier inom tillgångsslag som aktier, index och råvaror.

Alla Societe Generales Intervallcertifikat, som i finanstermer går under namnet digitala optioner, betalar på förfallodagen ut en fast avkastning om 100 kronor per värdepapper. Det förutsätter dock att den underliggande tillgången – till exempel ett aktieindex – inte träffar den på förhand fastställda barriärnivån. 
– Med hjälp av Intervallcertifikat kan man enklare maximera sin marknadstro, säger Jakob Wikman, nordenansvarig för börshandlade produkter på Societe Generale. 
Han berättar att det  enda man behöver ha är en uppfattning om huruvida den underliggande tillgångens pris kommer att stanna över, mellan eller under de på förhand bestämda intervallerna. 
– Det innebär att så länge den underliggande tillgångens pris inte vidrör de fastställda barriärnivåerna erhåller investerararen, på förfallodagen, 100 kronor per certifikat, säger Jakob Wikman. Detta skapar tydliga investeringsscenarion då certifikatens prissättning varierar från 0-100 kr, beroende på avståndet till barriärerna.
Två intressanta investeringsmöjligheter
Denna enkla struktur skapar två intressanta investeringsmöjligheter, enligt Wikman. Å ena sidan kan en konservativ investerare ta en position på ett instrument precis innan dess förfallodag. Certifikatet kan då exempelvis köpas för 98,50 kr för att någon dag senare avkasta 100. 
Å andra sidan kan en mer spekulativ tradingstrategi innebära att handla ett certifikat vars underliggande handlas nära barriären till ett, följaktligen, lägre pris. Om barriären inte nås och produkten betalar den fasta avkastningen om 100 kr kan investeraren på detta sätt erhålla hävstång på sin investering. 
– Situationer som denna kan till exempel ske då en annars relativt stabilt underliggade, under en kortare period, uppvisar högre volatiltiet. Detta kan till exempel ske till följd av specifika företags- eller makrohändelser, förtydligar Wikman.
 
Tre certifikat för tre olika scenarier 
Certifikaten delas in i tre huvudtyper: Övercertifikat, Inlinecertifikat och Undercertifikat. Certifikaten handlas på Nordic Derivatives Exchange (NDX) och har en löptid från en till sex månader. 
För den som väljer Undercertifikat gäller det i likhet med fotbollen att hamna under ribban – den valda barriärsnivån – för att det ska räknas som mål. I rugby, som motsvaras av Övercertifikat, måste bollen på motsvarande sätt komma över ribban för att det ska bli mål. 
För ett Inlinecertifikat gäller att tillgångspriset/klotet måste hålla sig inom de två rännorna för att kunna träffa bowlingkäglorna och ge utdelning. 
Femdubblade poäng fram till Valborg
Societe Generale har även kundklubben SG Frequent, exklusivt för kunder hos Avanza. För att fira den nya Intervallcertifikaten tilldelas nu femdubbla poäng för all handel med dessa. 
Läs mer om Intervallcertifikat på intervallcertifikat.se
Riskinformation
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Produkterna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Syftet med denna information är endast att ge allmän information. Ingenting i detta nyhetsbrev utgör investeringsrådgivning beträffande köp eller försäljning av viss investering eller utnyttjande av någon rätt hänförlig till de beskrivna produkterna.

Börshandlade produkter är emitterade eller utgivna av SG Issuer, ett bolag i Societe Generale-koncernen. Underlåtenhet av SG Issuer att fullgöra sin skyldigheter när dessa förfaller kan resultera i att hela eller delar av investeringen går förlorad. Börshandlade produkter är inte lämpliga för alla investerare. En investerares kapital är exponerat mot risk. Du bör inte handla med dessa produkter om du inte förstår produkternas karaktär och omfattningen av deras riskexponering. 

Värdet på produkten kan gå ned såväl som upp och kan vara föremål för volatilitet till följd av flera faktorer, inklusive prisförändringar i underliggande instrument och räntenivåer. Vi rekommenderar att du inhämtar råd från en oberoende professionell rådgivare innan investering sker.

Copyright © 2017 Societe Generale, All rights reserved.