Energifonden köpte Agneta Pallas och genomförde effektiva bränslebesparande åtgärder. Sedan såldes den med god lönsamhet.

Så investerar du i obligationerna som ger 8 och 10 procent i ränta

Energifonden Sverige fungerar som ett investmentbolag och placerar i mindre och medelstora lönsamma energibolag som behöver hjälp med energiomställningen. Efter tre till fem år säljs innehaven. Nu ger Energifonden ut två nya trancher obligationer som ger en ränta på 8 respektive 10 procent, en investering som är ett intressant alternativ till börsen. Energifonden har återbetalat alla tidigare obligationslån enligt plan.

Att ställa om sin energiförbrukning är ett högprioriterat område samtidigt som långt ifrån alla bolag har kapaciteten att genomföra den nödvändiga omställningen. Och det har Energifonden Sverige tagit fasta på.

– Vi bidrar med kunskap och kapital och det leder till lägre utsläpp samtidigt som vi kan generera en bra avkastning, berättar Energifonden Sveriges vd Fredrik Johansson.

Fredrik Johansson har lång erfarenhet från både energibolag och rederibolag. Han har tidigare tagit flera bolag till börsen, och tillsammans med ordföranden Finn Johnsson, före detta ordförande i Volvo, har de en bred kunskap i energisektorn.

Investeringsmodell som levererar

Energifonden har under åren gett ut obligationer och har alltid återbetalt lånen på utsagd tid.

– Omkring 90 procent av de som tidigare valt att investera återkommer. Det ser jag som ett kvitto på att vi har nöjda investerare, konstaterar Johansson.

Läs om hur du investerar i Energifonden Sverige 1 och Energifonden Sverige 3

Mer än 50 procent ägande

När Energifonden investerar är det viktigt att ägandet är över 50 procent, allt för att ha mandat att genomföra de förändringar som krävs för att de ska bli grönare och mer lönsamma. Placeringshorisonten är 3–5 år, men ibland kan då gå snabbare som när fonden förvärvade Aframaxtankern Agneta Pallas. Drygt ett halvår senare såldes den och investeringen genererade 50 procent i avkastning på insatt kapital.

– Med vår kunskap och vårt kapital kunde vi snabbt genomföra effektiva bränslebesparande åtgärder, vilket medförde att affären blev mycket bra, säger Johansson.

Energifonden investerar i till exempel bränslebolag, vindkraftverk och i tankbåtar. Fredrik Johansson ser möjligheter i marknaden.

– Av erfarenhet vet jag att det är i utmanande tider, som nu, som de bästa investeringsmöjligheterna finns. Den möjligheten tänker vi definitivt använda oss av och det finns möjligheter att investera i energibolag som köper upp fossilfria bränslen, berättar Johansson.

Obligationer med avkastning på 8 eller 10 procent

Energifonden ger ut två olika obligationer som det är möjligt att investera i. Den ena ger en årsränta på 8 procent per år med en löptid på tre år, den andra ger 10 procent under fem år. Båda har halvårsvisa utbetalningar av räntan.

– Vi är ett familjeägt investeringsbolag som ska bli ledande på investeringar i medelstora nordiska energibolag. Som alltid garanteras obligationslånet av moderbolaget, säger Johansson.

Fakta: Erbjudandet i sammandrag

Energifonden Sverige 1 AB (publ)

 • Typ av värdepapper: Ränteobligation
 • Teckningsposter: om 20 000 kronor
 • Courtage utgår ej
 • Teckningstid: 1 – 30 september 2022
 • Lånebelopp: 25 000 000 kronor
 • Löptid 3 år: Återbetalningsdatum 2025-10-01, ränta löper fr.o.m. 2022-10-01
 • Årlig ränta: 8 procent
 • Utbetalning av ränta: Halvårsbasis fr.o.m. 2023-03-31 (administreras av Euroclear)
 • Garanti: Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige
 • Läs mer om Energifonden Sverige 1 här

Energifonden Sverige 3 AB (publ)

 • Typ av värdepapper: Ränteobligation
 • Teckningsposter: om 20 000 kronor.
 • Courtage: utgår ej.
 • Teckningstid: 1 – 30 september 2022
 • Lånebelopp: 25 000 000 kronor
 • Löptid: 5 år, återbetalningsdatum 2027-10-01, ränta löper fr.o.m. 2022-10-01
 • Årlig ränta: 10 procent
 • Utbetalning av ränta: Halvårsbasis fr.o.m. 2023-03-31 (administreras av Euroclear)
 • Garanti: Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB
 • Läs mer om Energifonden Sverige 3 här

Denna text är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.