“Avkastningen för autoinvest-produkterna ligger i spannet 3,5 till 8,2 procent”, säger Erika Eliasson, investerarchef på Lendify.

Publicerad 1 feb 2017

Så investerar du i lån som ger hög ränta

– Marknadsplatslån lockar investerare
På banken kammar du noll i ränta, obligationer ger i princip inget och efter en fem år lång börsuppgång har riskerna på aktiemarknaden ökat. Det är tre anledningar till att fler väljer att investera i person-till-person-lån som kan ge god avkastning till en förutsägbar risk.

– Vi sammanför investerare som vill ha rimlig avkastning med låntagare som inte vill betala onödigt hög ränta, säger Erika Eliasson, investerarchef på Lendify, ett bolag som var först i Sverige med peer-to-peer-lån och som har Finansinspektionens tillstånd. 
Ränta på mellan 2,95 och 15 procent 
Peer-to-peer, eller person-till-person lån på svenska, är lån mellan privatpersoner. Lendifys benämning är marknadsplatslån, se fakta nedan. Bolaget har byggt ett nätverk av 1 800 investerare som lånar ut pengar till privatpersoner. 
I skrivande stund är den nominella räntan som lägst 2,95 procent för ett sex månaders lån i den högsta kreditklassen, medan ett tioårigt lån i den lägsta kreditklassen ger 15 procent.  
Korg av lån minskar risken
Långivarna kan antingen investera direkt i enskilda lån eller välj en korg av lån genom så kallade autoinvest-produkter. I det senare fallet sprids investeringarna mellan många olika lån. Investerar man till exempel 100 000 kronor sprids den summan mellan 40 lån i olika kreditklasser. 
– Riskspridningen blir därmed mycket bättre, vilket vi definitivt förordar. Avkastningen för autoinvest-produkterna ligger i spannet 3,5 till 8,2 procent, säger Erika Eliasson och berättar att avkastningen är efter serviceavgift och efter förväntade kreditförluster. 
Blancolån: Etablerat tillgångsslag med bra statistik
När en person vill låna görs en diger kreditbedömning som bland annat omfattar kreditupplysning via UC och en framåtblickande kvar-att-leva-på-analys. Tillgångsslaget blancolån, som även benämns privatlån, har förutsägbara kreditförluster. 
– Statisk som sträcker sig långt tillbaka i tiden visar att kreditförlusterna i genomsnitt är 1 procent över tid, säger Erika Eliasson. 
Har en snittinkomst på 400 000 kronor 
Lendify har analyserat låntagarna. Studien visar att snittinkomsten ligger på 400 000 kronor per år, 60 procent äger sin egen bostad och 70 procent bor utanför storstäderna. Den genomsnittliga lånesumman är 100 000 kronor och lånen går framför allt till att renovera bostaden. 
– Låntagarna är ofta vanliga svenska familjer som är kreditvärdiga. Eftersom de ofta bor utanför storstäderna har de inte samma möjlighet att låna på bostaden, säger hon. 
Marknaden värd 200 miljarder
Den totala utlåningen för blancolån i Sverige uppgår till 200 miljarder kronor och 25 procent av den summan omsätts varje år. Storbankerna har länge haft oligopol, men företag som Lendify håller på att rita om kartan.
– Bankerna har tjänat alltför mycket pengar under alltför lång tid. Vi rundar bankerna och har demokratiserat såväl in- som utlåning. 
Kända entreprenörer investerar 
Lendify är en del av delningsekonomin och kan beskrivas som finansbranschens Airbnb. Det är en förklaring till att en rad kända entreprenörer som Filip Engelbert, Jonas Nordlander och delar av Lundinfamiljen har investerat i bolaget. 
Den som investerar i lån på plattformen gör det direkt till en eller flera låntagare. Om låntagarna inte kan betala är det investeraren som drabbas eftersom avtalet är mellan dem. Lendify är en mellanhand som tjänar pengar på en årlig serviceavgift. Löptider från 1 till 3 år har 1,5 procent i serviceavgift och Autoinvest 5 och 10 år har 1 procent serviceavgift. Avgiften dras från långivarens konto, vilket sker först när hen börjar ta emot pengar från lånen.  
  • Fakta: Kärt barn har många namn
  • Globalt går marknadsplatser för lån under flera namn såsom till exempel peer-to-peer lending, P2P lending, social lending eller marketplace lending. Marknadsplatserna sköter alla operationella moment som tillhör de traditionella bankernas verksamhet för lån. Den största skillnaden är att marknadsplatserna inte ger ut krediter från sin egen balansräkning utan ger privatpersoner och institutionella investerare möjlighet att investera direkt i krediterna.

Information:

• Person-till-person lån, ofta även kallat peer-to-peer-lån, är när privatpersoner lånar pengar av andra privatpersoner. Lendify tillhandahåller en marknadsplats där investerare och låntagare möts. Lendify sköter hela den administrativa processen, från granskning av låneansökningar och upprättande av avtal mellan låntagare och långivare, till utbetalning av lån och administrering av betalningar. Lendify erbjuder endast låntagare med god kreditvärdighet att låna.
• Lendify har tillstånd från Finansinspektionen. Likvida medel som förs över till Lendify är helt separerade från Lendifys egna tillgångar. För det kapital som är investerat i lån agerar Lendify endast som en marknadsplats. Långivare har en direkt koppling till låntagare genom ett identitetsnummer som tydligt står angivet på låntagarens skuldebrev. Skuldebrevet skrivs under av låntagaren vilket senare dokumenteras av Lendify AB och följs upp av externa kontrollfunktioner. Lendify omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Investerarna bär kreditrisken.
• Läs mer här.