Så investerar du i guld, litium och koppar

Välkommen på Investerarafton Special med fokus på bolag som är verksamma inom prospektering av guld, litium och koppar. Investerarafton Special går av stapeln onsdagen den 3 november och sänds via webben. Fyra spännande bolag verksamma inom gruvindustrin kommer då att presentera sina verksamheter.

När: 3 november, klockan 15.30 – 17.30

Plats: Sänds enbart digitalt via webben.

15.30 San Lorenzo Gold är ett nystartat bolag som letar guld och koppar i Chile.Bolaget äger 100 procent av tre olika, men lika intressanta, fyndigheter i Chile. Salvadora är en fyndighet av koppar och guld med samma karaktäristik som en angränsande högklassig och avkastande guld- och koppargruva. Nancuagafyndigheten är en högklassig guldåder med ännu inte fullt ut undersökta kilometerlånga sannolika guldfyndigheter. Den tredje fyndigheten består av guld, koppar och kobolt och ligger i Punta Alta. Bolaget bildades 2020 och handlas under symbolen SLG och har ett börsvärde på MSEK 35.

Talare: Ken Booth CEO

16.00 Lithium Chile Inc. är efter den chilenska staten den största innehavaren av prospekteringsrätter för litium i Chile. I takt med att elbilstillverkning tar fart i världen och de största litiumreserverna har hittats i Sydamerika, är bolagets litiumfyndigheter högaktuella. Bolaget sitter även på intressanta guld, silver och kopparfyndigheter. Aktien följs av Fundamental Research Corporation och har ett börsvärde på cirka MSEK 600. Bolaget handlas på den kanadensiska marknaden under symbolen LITH.

Läs analysen här

Talare: Steve Cochrane CEO

16.30 Gold Line har en spännande portfölj av guldprospekteringsrättigheter i Sverige och Finland. Dessa rättigheter inkluderar bland annat prospektering i Uleåborgs län i Finland (i Oijärvi) Svenska Västerbotten (Kankberg, Paubäcken,Blåbärliden och Storjuktan) samt i Värmland (Solvik). Bolagets styrelse leds av Henrik Lundin med erfarenheter från Lundin Energy. Med ett börsvärde på MSEK 100 handlas aktien på den kanadensiska marknaden (TSX Venture) under symbolen GLDL.

Talare: Adam Cegielski CEO

17.00 Benchmark Metals Inc. är ett noterat mineralprospekteringsföretag som fokuserar på att utveckla potentialen i Golden Horseshoe i norra British Columbia, Kanada. Bolagets ledning har lång erfarenhet av att framgångsrikt utveckla projekt – från prospekt till produktion – i syfte att skapa aktieägarvärde. Med ett marknadsvärde på över en miljard SEK handlas aktien på den kanadensiska aktiemarknaden under ”tickern” BNCH. Aktien följs av minst fyra lokala analytiker

Läs analysen här

Talare: Jim Greig CEO