Publicerad 30 mar 2017

Så investerar du i fastigheter i Latinamerika

Panamas fastighetssektor växer snabbt
Bland världens tillväxtländer är Panama en doldis. Men tillväxten är bland den högsta i världen och landet är politiskt stabilt. Fastighetsmarknaden utvecklas väl, vilket det svenska bolaget Tectona tagit fasta på som förbereder en notering på NGM.

– Få vet om det, men sedan 1999 har Panamas ekonomi haft bland den högsta tillväxten i världen, berättar Johan Skålén, vd för Tectona som investerar i hyresfastigheter i Panama. 
Panamas ekonomi växer i bra tempo
Det var 1999 som Panama övertog Panamakanalen från USA och sedan dess har tillväxten snittat på 8 procent per år. I fjol stod den nya, betydligt bredare, Panamakanalen färdig. Exportkreditnämnden (EKN) publicerar riskanalyser över olika länder. När det gäller Panama får landet riskbetyget tre på en sjugradig skala. 
– Panama kan på sätt och vis ses som en delstat till USA. Landets valuta är den amerikanska dollarn och man har ingen egen centralbank samtidigt som USA:s inflytande är stort, berättar Johan Skålén. 
– Äganderätten fungerar mycket bra vilket innebär att vi som utlänningar både kan göra affärer och äga till exempel fastigheter, fortsätter han. 
Ökad efterfrågan på mindre lägenheter 
Tectona investerar sedan 2014 i fastigheter för uthyrning i landets huvudstad Panama city. Tectonas genomsnittliga hyresintäkt ligger på 1420 kronor per kvadratmeter och år. Enligt en rapport från Hyresgästföreningen  från 215 är den så kallade normhyran för förstahandskontrakt i Stockholm 1351 kronor per kvadratmeter/ år. 
– Vi får hyresintäkter på 12 procent av investerat kapital. Dessutom stiger fastighetspriserna kontinuerligt, berättar Johan Skålén. 
Precis som på många andra håll i världen har vuxna barn bott tillsammans med mor- och farföräldrar i stora lägenheter. Men förändringens vindar blåser i Panama. Allt fler par vill bo tillsammans utan resten av släkten, men det råder brist på mindre lägenheter. 
– Vi förvärvar fastigheter med stora lägenheter och bygger om dem till mindre. Innan vi investerar säkerställer vi att det inte finns några som helst juridiska oklarheter, berättar Johan Skålén. 
Lönsamt bolag som ska noteras
Dessutom lockar Panamas starka arbetsmarknad en flod av gästarbetare till landet som också behöver bostäder. Tectona äger fastigheter till ett bokfört värde om cirka 2,5 miljoner dollar och bolaget gjorde en vinst på 2,5 miljoner kronor 2016. 
Den pågående nyemissionen har teckningsperiod fram till 24 april och är på 7,75 miljoner kronor. Tectona planerar även att notera sig på NGM Nordic MTF senare i år. I dag har bolaget cirka 140 aktieägare och för att noteras på NGM krävs 300. 
– Med kapitalet från emissionen ska vi växla upp verksamheten. Som aktieägare i Tectona kan man ta del av Panamas starka tillväxt, säger Johan Skålén.
  • Fakta: Tectonas nyemission
  • • Emissionskurs: 3,1 kronor per aktie
  • • Minsta teckning: 2000 stycken aktier motsvarande 6 200 kronor
  • • Teckningstid: 20 mars – 24 april 2017
  • • Volym: Max 2 500 000 stycken aktier
  • • För memorandum, teaser, teckningssedel, klicka här