Hållbarhet är en grundbult i vår förvaltning, säger Emelie Aulik, ränteförvaltare på Danske Invest.

Publicerad 26 sep 2017

Så investerar du hållbart i räntor

Ränteförvaltningen som gör skillnad
Emelie Aulik är ränteförvaltare på Danske Invest. När hon blickar framåt ser hon högre räntor i takt med att centralbanker minskar sina penningpolitiska stimulanser. Hon tror också att hållbarhet kommer att spela en viktigare roll framöver och lyfter fram en fond som tagit hållbarhet ett steg längre.

Finanskrisen 2008 innebar att centralbanker sänkte räntorna och att mängder av kapital pumpades ut i det globala finansiella systemet. Marknadsräntorna föll till låga nivåer och har sedan med vissa avbrott fortsatt ytterligare ned under åren efter finanskrisen, vilket har lett till att långa räntefonder har levererat mycket hög avkastning. 

– En viktig förklaring till den höga avkastningen har varit det samband som säger att marknadsvärdet på obligationer stiger när räntorna faller, berättar Emelie Aulik. 

Räntorna ska mot mer normala nivåer 
På senare år har fokus legat på när räntorna ska stiga till mer ”normala” nivåer. När Trump vann presidentvalet steg räntorna, inte bara i USA utan även på andra håll. Men därefter har utvecklingen varit hackig. 

– Vi tror att räntorna kommer att stiga och vi har positionerat vår långa räntefond för det, berättar Emelie Aulik. 

Enligt Emelie Aulik talar flera faktorer för högre räntor, bland annat låg arbetslöshet och god ekonomisk tillväxt. Dagens låga inflationen gör emellertid att centralbanker intar en avvaktande inställning och inte genomför några kraftiga höjningar av räntan. 

Kinnevik, Assa ABLOY och Balder 
Emelie Aulik förvaltar en kort räntefond som placerar i företagsobligationer med högt kreditbetyg, så kallad investment grade. 

– För den som endast är villig att ta lite risk, och letar alternativ för till exempel kontosparande, är denna fond ett alternativ att titta närmare på. Vi förvaltar fonden konservativt och håller risken på en låg nivå, berättar hon. 

Obligationer utgivna av stabila bolag som Kinnevik, Assa Abloy och Balder är exempel på placeringar. 

Talar på Investerarbrevet Live i slutet av oktober
På Investerarbrevet Live i slutet av oktober kommer Emelie Aulik att prata räntor, makroläget och – inte minst – hållbarhet. 

– Hållbarhet är en grundbult i vår förvaltning. En fond som jag definitivt kommer att berätta om är vår nya hållbara obligationsfond, berättar hon

Fonden heter Danske Invest European Corporate Sustainable Bond och har tagit hållbarhet till en ny nivå. Här arbetar förvaltarna aktivt med att investera i obligationer från företag som inom sin sektor utmärker sig som de bästa ur ett hållbarhetsperspektiv. Med andra ord kommer Emelie Aulik att berätta om hur hon och hennes kollegor fattar investeringsbeslut, hur det är att arbeta som förvaltare och även de viktiga frågorna om hur de som ränteförvaltare integrerar hållbarhetsarbetet i den dagliga förvaltningen. 

Riskinformation:
Kom ihåg att investeringar i aktier alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil. PÅ Danske Invests hemsida finns faktablad och informationsbroschyr.