“För den långsiktiga investeraren är dagens värderingar ett bra tillfälle att investera”, säger Stefan Grünwald.

Publicerad 1 dec 2016

Så hittar du rätt tillväxtmarknads-obligationer

Obligationerna som ger avkastning
Fonder som placerar i tillväxtmarknadsobligationer har gått starkt i år. Trumps seger innebar dock ett hack i kurvan. Stefan Grünwald på den österrikiska kapitalförvaltaren Raiffeisen berättar om var möjligheterna finns, vilka marknader som ska undvikas och vilken avkastning man kan förvänta sig.

Låga – eller till och med negativa – räntor på obligationsmarknaden i västvärldens industriländer har lett till en ökad jakt på avkastning. På de traditionella jaktmarkerna har investerare antingen ökat ränte- eller ränterisken; eller både och. Men samtidigt har obligationer från tillväxtmarknader framstått som ett nytt alternativ, som i dag ger i genomsnitt nästan 7 procent i ränta. 
Brexit en vitamininjektion
Tillväxtmarknadsobligationer har utvecklats starkt i år. Till och med Brexit blev en vitamininjektion som medförde stigande kurser. Men när den av många fruktade protektionistiska kandidaten Donald Trump tog hem segern i det amerikanska presidentvalet vände kurserna nedåt i spåren av stigande långräntor. 
– Hur den tioåriga amerikanska räntan utvecklas och hur Fed kommer att agera utgör de viktigaste faktorerna som påverkar obligationer från tillväxtländer, slår Stefan Grünwald fast. 
Han är fondförvaltare på Raiffeisen Capital Management och ansvarig för kapitalförvaltarens obligationsprodukter inom tillväxtmarknader. 
Expansiv finanspolitik borgar för högre räntor
Donald Trumps vallöften innebär att landet kommer att få en expansiv finanspolitik, vilket i sin tur väntas driva på inflationen med högre räntor som följd. I Stefan Grünwalds basscenario kommer den tioåriga amerikanska räntan att öka till 2,5 procent. Avkastningen – yielden – ligger i dag på 6,9 procent. 
– Givet att räntan stiger till 2,5 procent så förväntas våra två tillväxtmarknadsfonder avkasta 2,5 respektive 4,3 procent, fortsätter Stefan Grünwald. 
Bra investeringsmöjligheter 
Den ena fonden, Raiffeisen Emerging Markets Local Bonds, använder sig inte av valutasäkring och det är den fonden som förväntas gå bäst. Bakgrunden är att valutor från tillväxtländer i genomsnitt redan har sjunkit i värde med omkring 40 procent mot USA-dollarn: 
– Valutor kommer alltid att fluktuera. Men vi tror inte att de kommer att falla avsevärt i värde mot dollarn. Dessutom ser läget för många tillväxtländer stabilt ut och för den långsiktiga investeraren är dagens värderingar ett bra tillfälle att investera, säger Stefan Grünwald. 
Indonesien, Ryssland och Brasilien
Exempelvis har osäkerheten om Kinas tillväxt avtagit. Den väntas uppgå till försvarliga 6,5 procent. Dessutom stiger priserna på flera råvaror och även Brasilien visar tecken på att stabiliseras. Men det gäller att vara selektiv, enligt Stefan Grünwald
– För fem år sedan kunde man investera brett. Men den strategin lämpar sig inte framöver eftersom skillnaderna mellan olika emittenter har ökat kraftigt. Nu gäller det att vara selektiv för att kunna generera avkastning, inskärper han. 
Indonesien, Ryssland och Brasilien är alla exempel på länder som har goda förutsättningar och som Stefan Grünwalds båda fonder därför är överviktade mot. Däremot har fonderna inget innehav alls i till exempel Rumänen och Sydafrika, som också ingår i index. 
Stabila valutor och god tillväxt borgar för inflöde
Ytterligare en faktor som kan driva på utvecklingen är om – eller snarare när – ett större antal stora internationella investerare i högre grad börjar investera i obligationer från tillväxtmarknader. Många har nämligen varit försiktigt inställda till tillväxtmarknader de senaste åren. Men stabilare valutor och god ekonomisk tillväxt kan bidra till ökat inflöde, förutspår Stefan Grünwald.  
Fakta: Läs mer om Raiffeisens båda fonder här: