Publicerad 4 feb 2015

Så hittar du investeringsmöjligheter i Kina


Sett till helåret 2014 expanderade den kinesiska ekonomin med 7,4 procent, vilket var lägre än regeringens mål på 7,5 procent. Under 2015 finns risken att landets ekonomiska tillväxt avtar. Men trots det erbjuder den kinesiska aktiemarknaden på intressanta placeringsmöjligheter. Det anser Schroders chef för Greater China Equities, Louisa Lo.

Trots att den kinesiska regeringen har stimulerat landets ekonomi nådde fjolårets tillväxt inte riktigt fram till målet på 7,5 procent. Under fjolårets fjärde kvartal växte BNP med 1,5 procent, vilket var en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2013. 

– Den ekonomiska tillväxten gynnades av kreditlättnader och av ökade infrastrukturinvesteringar. Men trots det missades tillväxtmålet. Det verkar som om den kinesiska regeringen har blivit försiktigare med att implementera stimulansåtgärder än tidigare. Troligen beror det på att regeringen inte vill bidra till att öka obalanser och instabilitet, säger Craig Botham, tillväxtmarknadsanalytiker på Schroders.  

Enligt Craig Botham var utvecklingen för ekonomiska indikatorer blandad under fjärde kvartalet. Industriproduktionen steg med 7,9 procent, vilket var över förväntan. Försäljningen inom detaljhandeln kom dock ut lägre än förväntat. Investeringarna föll ut i linje med förväntningarna och ökade med 15,7 procent i årstakt, vilket bland annat berodde på omfattande infrastrukturinvesteringar. 

Försäljningar av fastigheter fortsatte att minska, men i en lägre takt än tidigare. 

– Den utvecklingen var förväntad och beror på att de penningpolitiska stimulanserna från Kinas centralbank inte har varit tillräckliga för att blåsa liv i fastighetssektorn. Den senaste tidens betalningsinställelser bland fastighetsutvecklare visar på de problem som sektorn står inför. Det verkar som om regeringen kommer att låta den privata sektorn drabbas ännu ett tag, säger Craig Botham. 

När Craig Botham blickar framåt tror han att landets ekonomiska tillväxt kommer att falla något under årets första kvartal. Att Kinas skuggbankssektor expanderade under december är en anledning till att den kinesiska regeringen är försiktig med ekonomiska stimulanspaket, anser han. 

Politiska reformer och nya investeringsmöjligheter 

Schroders chef för Greater China Equities, Louisa Lo, anser att den kinesiska aktiemarknaden erbjuder en rad investeringsmöjligheter. Men det gäller att vara selektiv.

– Det är viktigt att analysera varje företag för sig och inte investera brett efter teman eller i hela sektorer, säger Louisa Lo.

Företag inom den ”nya ekonomin”, till exempel spel- och e-handelsföretag och medieföretag, gör goda vinster. 

– När jag tittar in i 2015 tror jag på att hitta möjligheter i företag inom försäkrings- och konsumtionsbranschen, samt inom internet och tjänstesektorn. Här finns bolag som gynnas av att Kina försöker övergå till en konsumtionsledd ekonomi. Jag tror också att statens politik kommer att gynna bolag inom hälsovård, företag som arbetar med att skydda miljön och bolag som sysslar med ren energi, säger Louisa Lo.

Stora infrastruktursatsningar i såväl Kina som utomlands öppnar upp för intressanta placeringsmöjligheter. 

– Även framöver är vi positiva till bolag som tillverkar utrustning till järnvägsutrustning. Vi ser också möjligheter för andra bolag med anknytning till infrastruktursektorn, säger Louisa Lo. 

  • Läs analyserna från Schroders
  • Marknadskommentarerna i sin helhet hittar du på SchrodersTalkingPoint här och här.