Walter Nuñez, chef för fond- och försäkringsanalys på Söderberg & Partners

Publicerad 27 sep 2012

Så hittar du fonder som avkastar även i dåliga tider


Söderberg & Partners fondanalys utmärker sig genom att inte enbart fokusera på fonder som går bra i en uppåtgående marknad. Investerarbrevet har träffat fondanalyschefen Walter Nuñez som berättar om arbetssättet och vad en investerare bör tänka på för att hitta fonder som presterar över tid.

Söderberg
& Partners analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska
fondmarknaden. Företagets fondanalysprocess består av fyra steg; en kvantitativ
analys, en kvalitativ analys med fokus på nedsidesrisken i olika fonder, möten
med förvaltare samt en avslutande betygssättning, som baseras på en
sammanvägning av de kvantitativa och kvalitativa analysresultaten.


Hjärtat i Söderberg & Partners kvantitativa analys baseras på finansiell forskning som jämför fonder i samma kategori och bland annat tar hänsyn till historisk avkastning, risknivåer, avgifter, strukturer och standardavvikelser.


Kombinerar kvantitativ och kvalitativ analys

Den inledande kvantitativa analysen baseras bland annat på fondens avkastning, risk- och avgiftsnivå samt risken att fonden ska minska i värde. Bredden i den kvantitativa analysen är en nödvändighet för att kunna identifiera de fonder som har störst potential att leverera en hög avkastning.

– Vi identifierar fonder som begränsar nedsidan och inte är med på hela nedgången, en effekt är att dessa fonder inte alltid är med på hela uppsidan men i längden så har vi sett att det lönar sig att skydda nedsidan, säger Walter Nuñez, chef för fond- och försäkringsanalys på Söderberg & Partners.

De kvalitativa analyserna består bland annat av intervjuer med drygt etthundra olika fondförvaltare som Söderberg & Partners genomför varje år.

– Genom att intervjua förvaltarna skapar vi oss en bild av förvaltningsfilosofin ser ut, hur förvaltarberoende fonden i fråga är och vilka förutsättningar förvaltare har att lyckas leverera god avkastning framöver. Förvaltarintervjuerna ligger bland annat till grund när vi betygsätter fonder som bytt ansvarig förvaltare, säger Walter Nuñez.

Pedagogisk ”Trafikljusanalys”
Sedan 2008 jämför Söderberg & Partners kvartalsvis den genomsnittliga avkastningen mellan fonder i samma kategori med hjälp av en ”trafikljusanalys”, där fonderna tilldelas betyget grönt, gult eller rött. Enligt trafikljusmodellen betraktas gröna fonder som köpvärda, gula som köpvärda beroende på omständigheterna medan rött indikerar att man avråder från köp.

Metoden har varit mycket framgångsrik. De fonder som fått högst betyg i analysen ( så kallade Top picks) har gett nästan dubbelt så hög genomsnittlig avkastning jämfört med de fonder som fått rött betyg.
 
Med trafikljusanalysen som grund utser Walter Nuñez och hans kollegor mellan en och tre fonder i varje kategori som utses till Top picks, fonder som bedöms ha särskilt goda möjligheter att leverera god avkastning i framtiden. Totalt analyseras fonder i femtionio olika kategorier. Inom varje kategori ryms såväl låg- som mellan- och högriskfonder. 

Trafikljusbetyget baseras i första hand på avkastning i förhållande till risknivå och pris. Analysen görs enbart för Söderberg & Partners kunder och är inte offentlig. Däremot släpps årligen en rapport där de fondbolag som lyckats bäst under föregående år presenteras. Våren 2013 presenteras trafikljusrapporten med 2012 års vinnare. Tidigare års vinnare har varit Aberdeen (2011) samt First State Investment (2010 och 2009).
 
Walter Nuñez enkla tips för att välja rätt fonder

På vår avslutande fråga om det finns några enkla knep som en privatsparare kan hålla i bakhuvudet för att välja rätt fonder, nämner Walter Nuñez tre enkla grundregler:

  1. För det första så ska man kolla på fondens relevanta jämförelseindex och jämföra med den fond i vilken man funderar på att investera. I nästa steg ska man kolla på hur andra fonder inom samma kategori har gått och hur fonden står sig mot de som har presterat bäst och sämst inom gruppen.
  2. För att titta på fondens uthållighet kan man undersöka hur mycket kursen i fonden rör sig. En fond där kursen svänger mycket kommer antagligen att gå ner mycket om index faller mycket.
  3. Slutligen tycker jag att man alltid ska leta efter  fonder som inte följer med index neråt. De bästa fonderna är de som inte går ner lika mycket som börsen gör i sin helhet.

Eller också kan du bli kund hos oss och ta del av vår analys som går in
på djupet och kvartalsvis analyserar över 2 000 fonder. Då kan du
hitta fonder som verkligen levererar, avslutar Walter Nuñez med glimten i ögat.