Ketil Petersen, Country Head Nordic Region för kapitalförvaltaren Schroders.

Publicerad 1 sep 2016

Så förverkligar du långsiktiga mål – börja med ett snabbt test!

Självkritik ger bättre investeringar
Många av oss har fått erfara hur finansiella målsättningar och prioriteringar snabbt kan kastas omkull. Ett sätt att minska risken att bita i det sura äpplet är att ifrågasätta sitt eget ekonomiska beteende.

Omfattande forskning har visat att vi människor tenderar att fatta beslut påverkade av medfödda beteendemönster. Det kan leda till problem. Ett exempel är människors benägenhet till överdriven optimism. Vi tenderar att överskatta sannolikheten till framgång samtidigt som vi underskattar risken. 
Överdriven optimism och irrationell uppfattning om pengar 
– Även om en hälsosam mängd optimism är önskvärt och bra för vårt välbefinnande kan för mycket av den varan också ge oss orealistiska förväntningar på framtiden och därmed påverka investeringsbeslut negativt. Realistisk planering av inkomstinvestering kräver en balans mellan optimism och realism, förklarar Ketil Petersen, Country Head Nordic Region för kapitalförvaltaren Schroders. 
Ett annat exempel är människors tendens att ha en irrationell uppfattning om pengar. Många människor betraktar inkomst och förmögenhet i nominella snarare än i reala termer, även om det kan verka konstigt. Om den nominella räntan är X och inflationen samtidigt är Y så är den reala räntan X-Y. Motsvarande gäller vid framtida betalningsströmmar. 
– Investerare som är fullt medvetna om detta kan ändå ge nominella värden större vikt än vad som är rationellt, inskärper Ketil Petersen.
incomeIQ ger verktyg för bättre investeringsbeslut 
För att hjälpa investerare att skapa en bättre förståelse för hur man bör resonera – då man investerar för att få inkomster – har Schroders skapat incomeIQ som kan beskrivas som ett informationscentrum med rådgivning, tips och verktyg. IncomeIQ skapar förutsättningar för mer välgrundade beslut som bidrar till att investerares inkomstbehov uppfylls mer effektivt. Det handlar om att utforska såväl inkomstmål som attityder till risk och de undermedvetna beteenden som kan påverka investeringsbeslut. 
– IncomeIQ stärker investerare och kan ge dem ett mer välinformerat tillvägagångssätt för sitt sparande. Genom att hjälpa till och skapa en ökad förståelse för, och kunskap om, kapitalavkastning är vi säkra på att de personer som tar del av incomeIQ kommer att kunna fatta bättre investeringsbeslut för framtiden, säger Ketil Petersen
– För att betala vardagslivets utgifter behöver alla människor en inkomst, oavsett om den kommer från lönearbete eller består av avkastningen från tidigare investeringar. Det är också så att en omsorgsfull förvaltning av inkomst spelar en avgörande roll när det gäller att kunna skapa en bättre framtid för oss själva och våra familjer, fortsätter Ketil Petersen.
Ett snabbt webbtest är första steget mot bättre investeringsbeslut 
Schroders har utvecklat ett incomeIQ-test som avslöjar vad som styr ditt beteende och ger dig användbara råd som kan hjälpa dig att fatta bättre investeringsbeslut.