Kameos vd Sebastian Harung berättar att många investerare tycker att det är intressant att få månadsvisa räntebetalningar.

Publicerad 3 okt 2016

Så får du tvåsiffrig ränta

Kameo alternativ till bankränta
Lånebaserad crowdfunding – också kallad för gräsrotsfinansiering – sprider sig snabbt. Skandinaviska nykomlingen Kameo fokuserar på fastighetsprojekt.

Kameo har hittills fått tillstånd att bedriva sin verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. I Sverige har allt redan lanserats under 2016. Den norska verksamheten  drar igång under vintern.  
Ger ränta på 7-10 procent
– Det kan vara så att man får minusränta på banken i dag. Det är också bostadsbrist. Vi kan ge avkastning till privata sparare och samtidigt bidra till att lösa bostadsbristen genom att finansiera fastighetsprojekt, berättar Kameos vd Sebastian Harung och tillägger att många investerare också tycker att det är intressant att få månadsvisa räntebetalningar.
Flera nya lån som man kan investera i är på väg in, berättar Sebastian Harung. För närvarande – 3 oktober – finns bland annat en ombyggnad för hyresanpassning av en industriell fastighet i Gamlestaden i centrala Göteborg tillgänglig för investering. Det totala beloppet är 750 000 kronor, löptiden är fyra månader och räntan är satt till 7 procent.  
– Man lånar ut till fastighetsutvecklare en kort period till en ränta på mellan 7 och 10 procent och får säkerhet i fastigheterna, fortsätter Sebastian Harung.    

Tunga namn backar upp satsningen 
På senare tid har Kameo bland annat uppmärksammats för att man under året har tagit in strax under 10 miljoner kronor till finansieringen av den egna expansionen. Bland finansiärerna finns, som största ägare, Bjørn Braaten som var med och grundade Avanza. Som Kameos ordförande sitter Svein Jacobsen som tidigare även suttit i Nordeas styrelse. Nordea är också en av Kameos samarbetspartner, i likhet med norska banken DNB. 
Den stora fördelen för aktörer inom fastighetsbranschen är att Kameo erbjuder snabbhet och bryggfinansiering.
– Vi går kanske in i sex månader och sedan kommer banken. Vi har också juniorfinansiering eller topplån, exempelvis att vi tar tio procent till när banken tar 50. Då blir fastighetsutvecklaren nöjd, eftersom hen får balans i risk i projektet och kan frigöra lite eget kapital, förklarar Sebastian Harung. 

Snabb och enkel procedur 
Det är först till kvarn som gäller för de lån som annonseras ut hos Kameo. Ambitionen är att ett företag ska kunna ha sin finansiering säkrad på en vecka. 
– Ett lån på tre miljoner gick på en månad, men det går snabbare och snabbare. Efter sommaren har vi dubblat investerarbasen. Nu får vi in många nya investerare varje vecka. 
Längre fram finns planer på att integrera valutaväxlare i verksamheten, men i den inledande fasen är tanken att svenskar ska investera i svenska kronor i fastighetsprojekt i Sverige, och vice versa i de andra länder där verksamheten kommer etableras. 
– Det tar fem minuter att bli investerare. Att ”signa up” går snabbt  med BankID. Om man vill investera så är det gratis, berättar Sebastian Harung.
Inget för den som tror på ett kraftig fastighetsprisfall inom kort 
Kameo lånar aldrig till mer än 70-80 procent av värdet på en fastighet. Det gör att investerare som tror att fastighetspriserna skulle kunna gå ner mer än 20-30 procent under en tolvmånadersperiod inte bör använda sig av företagets tjänster, enligt Sebastian Harung. 
– Vi rekommenderar att man aldrig tar mer än 10 procent av sin förmögenhet när man investerar via Kameo. Man bör börja lite smått och testa och bygga upp med tiden, allt eftersom vi lägger upp fler lån och når större volymer. Om du har hundra tusen på ditt bankkonto så testa med tio, rekommenderar han. 
 • Vilka risker ställs en investerare inför?
 • När du investerar i ett lån via Kameo, kommer vi månadsvis att betala ut ränta och amortering till dig från de betalningar som vi erhåller från låntagaren. Om låntagaren inte genomför betalningarna på tid, kommer du möjligtvis få dina återbetalningar senare, delvis eller inte alls. Således är återbetalningar inte garanterade.
 • Försenade betalningar
 • Konkurs
 • Oförutsedda saker kan hända även seriösa och tillförlitliga företag och fastighetsprojekt. Om ett företag således inte längre kan hantera sina skyldigheter och går i konkurs, så avgör säkerheten vad du som långivare kan få tillbaka av utlånat belopp. En säkerhet utgör dock ingen garanti för att alla dina pengar kommer betalas tillbaka, men det ökar sannolikheten märkbart för att delar av eller hela lånet betalas tillbaka.
 • Marknadsrisk 
 • Som vid alla typer av investeringar förekommer risk. Värdet av fastigheter och efterfrågan på varor eller tjänster som ett småföretag erbjuder, går upp och ner och dessa cykler kan vara svåra att förutsäga. Om värdet faller på en fastighet, som du till exempel har lånat ut till, kan låntagaren få svårt att uppfylla sina återbetalningsskyldigheter, i synnerhet om de försöker att refinansiera sina lån baserat på den reducerade värderingen. 
 • Nedlagd marknadsplats
 • En fördel med att investera i lån genom en marknadsplats som Kameo är att du aldrig behöver sköta kontakten med låntagare direkt. Allt detta sköter Kameo åt dig. Dock kommer denna fördel med en tillhörande risk, om Kameo skulle gå under skulle det kunna bli svårare att komma åt dina låneinvesteringar. 

 • Ingen insättningsgaranti
 • Kapital som lånas ut genom Kameo är inte skyddat av insättningsgarantin, du kommer alltså inte vara kvalificerad för ersättning från insättningsgarantifonden om du skulle drabbas av förluster från dina investeringar via oss. Kapital som inte är investerat i lån, och som är på din Kameo-konto i Nordea eller DNB, är täckt i linje med standard bankvillkor.
 • Källa: Kameos webbplats. Hela ovanstående text är en artikelannons från Kameo AB.