Magnus Wikner, chef för Special Clients på Söderberg & Partners.

Publicerad 1 sep 2015

Så får du provisionsfri rådgivning


Inom kapitalförvaltning är det vanligt med rabatter och provisioner. Med provisionsfri rådgivning får kunderna hela provisionen. Men den största fördelen med provisionsfri rådgivning är att risken för intressekonflikter undanröjs, vilket ökar sannolikheten för att placerarna får rätt rådgivning.

Vissa aktörer tar ett mycket lågt öppet arvode för att bistå en kund inom Private banking. Men det finns alltid fler intäktskällor. Tabellen intill visar de faktiska kostnaderna för en Private banking-kund hos en traditionell kapitalförvaltare. 

Förvaltningsavgiften, det vill säga det arvode som banken säger sig ta ut för att hjälpa kunden med Private banking-tjänster brukar ligga i spannet 0,2 till 1 procent. Därtill finns alltid andra intäktskällor som courtage och transaktionsavgifter. Dessa summerar till mellan 0,15 och 0,5 procent i kostnad av kundens förvaltade kapital. Dessutom betalar kunder förvaltningsavgifter för fonder och investeringsprodukter, avgifter som ofta ligger mellan 0,6 och 2 procent.

– Summan av alla avgifter leder till en verklig avgift på mellan 0,95 och i

extremfallen ända upp till 3,5 procent. Det är denna avgift som är relevant för kunden att ta ställning till som en parameter av flera när hon utvärderar ett erbjudande, säger Magnus Wikner, chef för Söderberg & Partners Private banking-segment Special Clients.

I den traditionella betalningsmodellen, som beskrivs ovan, får den finansiella rådgivaren merparten av sina intäkter givet att kunden ligger investerad i sparprodukter som fonder. 

– I den traditionella betalningsmodellen minskar företagets intäkter med upp till 60 procent om kunden inte är investerad i aktiefonder eller andra produkter. Det är en mycket stor summa. Risken finns att kunden får en för hög risknivå på sitt sparande genom detta, säger Magnus Wikner.

Precis som fallet är för andra rådgivare får Söderberg & Partners rabatt när deras kunder väljer till exempel fonder från ett externt fondbolag. I den traditionella betalningsmodellen behåller företaget dessa återbetalningar.

– I vår modell, som vi kallar Fair deal, går dessa rabatter oavkortat till spararna. Vi är en stor aktör och vi har förhandlat till oss bra rabatter. Istället tar vi en helt transparent förvaltningsavgift, säger Magnus Wikner.

Enligt Magnus Wikner är den stora poängen med Fair deal inte lägre kostnader. 

– Den stora vinsten för våra kunder är att vi alltid väljer de sparprodukter som vi tror kommer att vara bäst för våra kunder. Det beror i sin tur på tre faktorer. För det första behöver vi inte ta hänsyn till egna produkter och därmed undviker vi intressekonflikter.

– För det andra tjänar vi inte mer pengar beroende på vilka produkter vi rekommenderar eftersom provisionerna går till våra kunder. Vi rekommenderar de produkter som vi tror kommer att gå bäst.

– För det tredje tjänar vi inte mer pengar genom att vara investerad i aktiefonder eller produkter med hög marknadsrisk. Detta ger oss förutsättningar att skydda våra kunders kapital betydligt bättre i en fallande marknad, avslutar Magnus Wikner.

Tabellen visar de faktiska kostnaderna för en private banking-kund med diskretionär förvaltning hos en traditionell kapitalförvaltare samt Söderberg & Partners avgiftsstruktur, Fair deal. Det är den totala kostnaden som är relevant för kunden att ta ställning till. Källa: Söderberg & Partners