Tessin Fastighetsräntefonden ränta

Publicerad 10 november 2020

Så får du en hög ränta till en låg risk – Fastighetsräntefonden


Nu kan även privatinvesterare ta del av möjligheterna med fastighetslån. Alfakraft Fonder och Tessin har genom sitt samarbete gjort det möjligt för privatpersoner att kapitalisera på fastighetslån. Detta är ett segment som tidigare bara varit öppet för banker och andra institutionella aktörer. Men genom Fastighetsräntefondens noterade vinstandelsbevis öppnas dörren till en god avkastning till låg risk för alla.

När det svänger på börsen är det bra att ha ett modernt och motståndskraftigt alternativ i sin portfölj som ger en trygg avkastning. Genom Fastighetsräntefonden är det möjligt att erhålla ränta på de lånen som fonden ställer ut till fastighetsprojekt. 

– Det finns egentligen inte några bra räntealternativ ute på marknaden idag. Genom vår fond kan vi erbjuda ett räntealternativ med en hög ränta och en god likviditet. Ränta från fastighetslån är ett segment man som privatperson inte annars kan komma åt, berättar Bengt Lindblad, förvaltare på Fastighetsräntefonden. 


Det är just nu möjligt att teckna sig i fonden. På Fastighetsräntefondens hemsida finns mer information om fonden och hur du enkelt investerar via ditt befintliga ISK. 

Fastighetsräntefonden går till exempel att handla månadsvis via:

–       Nordnet (Minsta teckningsbelopp uppgår till 10 000 kr.)

–       Nord Fondkommission: (Minsta teckningsbelopp uppgår till 100 000 kr.  25% rabatt på fast arvode.)

–       Mangold: (Minsta teckningsbelopp uppgår till 100 000 kr.

En vinnande strategi

Fonden, som startades 2019, har en väl genomarbetad affärsmodell. Tillsammans med Tessin  har man tagit fram en affärsmodell där fonden ger ut fastighetslån till kompetenta aktörer till en bra ränta. Dessutom har lånen en säkerhet genom pant i fastigheterna och en löptid som aldrig överstiger två år. 

– Grundstenen i vår strategi är att vi först och främst vill hitta kvalitativa lån att lyfta in i fondportföljen. Tessin har tagit fram en så kallad fintech-motor som tar fram ett stort urval av lån och rangordnar dessa efter kvalitén på lånen. Vi har sedan möjlighet att välja vilka lån vi vill ta av de lån Tessin valt ut till sin plattform, förklarar Lindblad och fortsätter: 

– Tittar man på USA, som har varit ett föregångsland för den här typen av lån, har samtliga framgångsrika aktörer där haft en fintech-motor.

Utöver ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att välja ut lån, har Fastighetsräntefonden även en väl diversifierad portfölj av fastighetslån. Risken bland de cirka 50 lånen sprids genom att lånen går till projekt i olika städer och platser i hela Sverige och till olika typer av objekt. Exempel på objekt är allt ifrån industrilokaler och kommersiella fastigheter till bostadsrättsföreningar. 

 Många fördelar med fonden

Ett kvalitativt urval och god diversifiering av lånen i fonden är dock inte allt. Samtliga fastighetslån i portföljen har pant i fastigheterna som säkerhet, vilket gör en investering i fonden tryggare. 

Eftersom lånen också löper med korta löptider har fonden en bra likviditet som ger möjlighet för investerare att lösa in sina andelar med förhållandevis kort varsel. Dessutom handlas fondens vinstandelsbevis på NGM:s handelsplats på börsen. Detta innebär att det är en fördelaktig skatt då värdepapperna kan has i ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. 

– Som privatperson tycker jag absolut att man ska ha en ränte-investering någonstans i sin portfölj. När man väljer ut vilken, bör man avväga risk, avkastning mot risken man tar och även hur länge man sitter fast med pengarna investerade. I Fastighetsräntefonden har vi både säkerhet i fastighetslånen, en årlig avkastning på 6-8 procent efter avgift och en likviditet som skapar flexibilitet för uttag, avslutar Lindblad. 

Är du intresserad av mer om Fastighetsräntefonden? Anmäl ditt intresse här!

Fakta: Fastighetsräntefonden

Fondtyp: Alternativ investeringsfond
Ansvarigt fondbolag: Alfakraft Fonder
Förvaltare: Bengt Lindblad 
Risk: 2 av 7
Avkastningsmål: 6-8 procent efter avgift

Det är möjligt att teckna sig i fonden på flera platser, däribland Nordnet, Nord Fondkommission och Mangold.

Läs mer om Fastighetsräntefonden här!Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.