Anders Nicander, chef för Investment Products på Nordea Markets.

Publicerad 2 jun 2015

Så får du bra information om placeringsmöjligheter


Bra investeringar grundas på bra information. På bankerna arbetar hundratals analytiker med att följa marknaden. Deras expertkunskap är ofta bara tillgänglig för större placerare. Men med Nordeas kostnadsfria nyhetsbrev får även du tillgång till affärsförslag som grundas på experternas analyser.

Att som enskild placerare inhämta och sortera all tillgänglig information om bolag och placeringsmöjligheter är en utmaning. Det kan vara både dyrt och tidskrävande. Därför kan det vara bekvämt att bli serverad med intressanta affärsförlag.

– Vi vill underlätta för placerare att fatta rätt investeringsbeslut. Därför har vi tagit fram tre nyhetsbrev som ger konkreta affärsförslag inom sina respektive områden, säger Anders Nicander, chef för Investment Products på Nordea Markets.

Ett nyhetsbrev ger affärsförlag inom Kapitalskyddade placeringar och Bevis, det andra handlar om Fasträntebevis, Räntebevis och Valutabevis. Det tredje vänder sig till mer aktiva placerare och ger affärsförslag om Blanka, Bull & Bear och Warranter.

Så här har Nordeas tre senaste affärsförslag på Bull & Bear sett ut och utvecklats.

Affärsförslag #1: Bull Autoliv

Den 17 mars såg Nordeas analytiker en positiv utvecklingspotential för Autolivs aktiekurs. Nordea skickade ut ett affärsförslag att köpa BULL ALIV X3 N, med tre gånger daglig hävstång. Bull-certifikatet steg till och med den 25 maj med 37,34 procent, vilket innebär en uppgång med 436,40 procent på årsbasis.

Affärsförslag #2: Bull Olja

En vecka senare skickades ett nytt affärsförslag ut. Ingemar Carlsson, som gör en del oberoende teknisk analys för Nordea, trodde på en återhämtning för oljepriset och föreslog BULL OLJA X2 N, med två gånger daglig hävstång. Fram till den 25 maj steg bull-certifikatet med 25,03 procent (273,79 procent på årsbasis).

Affärsförslagen ovan gav en mycket positiv utveckling på kort tid. Men det är omöjligt att alltid pricka rätt, vilket investerare bör vara medvetna om enligt Anders Nicander som förordar god riskspridning. Till exempel så gick inte Nordeas affärsförslag om Volvo så som de trodde.

Affärsförslag #3: Bull Volvo

Den 23 april såg Nordea möjligheten att tjäna pengar på en eventuell uppgång i Volvos aktiekurs. Banken föreslog köp av BULL VOLVO X3 N, med tre gånger daglig hävstång. Sedan utskicket har Volvos aktiekurs sjunkit och placeringen har fallit med 11,32 procent (-74,12 procent på årsbasis).

Nytt affärsförslag: Sämre tider för Alfa Laval?

Orderingången för Alfa Laval har varit god under Q4 2014 och Q1 2015, men Nordea tror att den kommer att försämras under kommande kvartal. Banken tror att Q2 2015 kommer att markera början på en nedåtgående trend, som kommer att accelerera andra halvåret 2015. Nordea har sänkt sin rekommendation för Alfa Laval till Sell (från Hold), på grund av tre anledningar. Läs om dessa här.

Du som vill prenumerera på bankens nyhetsbrev och ta del av nästa affärsförslag, klicka här.