“Fokus ligger ofta på vart aktiemarknaden ska ta vägen. Men med Vontobels Bull & Bear-certifikat, Mini Futures och Unlimited Turbos finns en rad andra intressanta underliggande tillgångar”, säger Mikaela Hildén.

Publicerad 1 jun 2017

Så fångar du trender med hävstångsprodukter

Så investerar du med hävstång
Efter en stark inledning på börsåret har det börjat bli lite skakigare. Ett sätt att hantera kommande rörelser kan vara att investera i hävstångsprodukter.

Svenskarna har historiskt sett handlat mycket aktier. Många äger enskilda aktier och en del har kompletterat det med olika typer av derivat. Men att handla optioner kan vara dyrt och komplicerat. De senaste åren har det tillkommit en rad nya produkter, så kallade hävstångsprodukter, som gör det enklare att fånga upp de trender som finns via ISK, kapitalförsäkring, aktie- eller fonddepå. 
Investera i fler tillgångar än aktier
På relativt kort tid har schweiziska Vontobel blivit en av Sveriges ledande emittenter inom området hävstångsprodukter. Med hävstångsprodukter kan du dessutom investera i fler tillgångar än aktier.
– Fokus ligger ofta på vart aktiemarknaden ska ta vägen. Men med Vontobels Bull & Bear-certifikat, Mini Futures och Unlimited Turbos finns en rad andra intressanta underliggande tillgångar, säger Mikaela Hildén.
Koppar, olja eller kaffe 
Hon nämner till exempel olika råvaror som koppar och olja, men påpekar att certifikaten finns för de flesta underliggande tillgångar. Det största utbudet finns fortfarande inom aktier och index, men har du en tydlig uppfattning om kaffepriset finns certifikat även på det.
Råvaror är en av de sektorer Vontobel har ledande certifikat på i Norden. De närmaste månaderna favoriserar analytiker olja framför basmetaller och mjuka råvaror, analytiker räknar med att den globala konsumtionen av olja kommer att öka mer än produktionen vilket kan lyfta oljepriset mot 60 dollar. 
Bra vid korta trender
De mest populära produkterna är Bull & Bear-certifikat, Mini Futures och Unlimited Turbos. Med dessa börshandlade produkter kan man delta i en rad underliggande och annars svåråtkomliga tillgångar. Hävstången hos Bull & Bear-certifikat är konstant och ligger på mellan två och femton. Medan hävstången hos Mini Futures och Unlimited Turbos varierar kraftigt. Fördelen med hävstångsprodukterna är att de kan ge dig chansen att tjäna pengar vare sig du är positiv eller negativ till marknadens utveckling, dock finns det en risk att förlora kapital upp till en totalförlust om marknaden rör sig mot din förväntan. Det är därför viktigt att du har en tydlig uppfattning om vilken riktning den underliggande tillgången ska ta och att du väljer rätt typ av produkt.
Bull & Bear-certifikat är generellt sett lämpliga vid kortsiktiga, starka och stabila kurstrender i positiv eller negativ riktning. Hävstången i dessa produkter beräknas på daglig basis och det betyder att hävstången inte behöver vara konstant över en längre period. Över en längre period kommer prisutvecklingen i dessa produkter generellt sett inte att bli hela periodens prisutveckling i den underliggande tillgången multiplicerat med hävstången, utan ett resultat av summan av de dagliga förändringarna under perioden. Vid sidledes kursutvecklingar för den underliggande tillgången uppstår en så kallad urholkningseffekt som påverkar produktens värde negativt, därför är Bull & Bear-certifikat inte strukturerade för långsiktiga investeringar i en neutral marknad.
Mini Futures och Unlimited Turbos kan vara intressanta produktval på kort till medellång sikt och är tillåtande för en mer rörlig kurs i positiv eller negativ riktning, jämfört med Bull & Bear-certifikat. Hävstången varierar och ökar ju närmare den underliggande tillgångens värde är till produktens barriär. Når eller passerar den underliggande tillgången värdet för barriären slås produkten ut omedelbart och du förlorar din investering. 
Vid Mini Futures betalas i regel ett restvärde ut om det kvarstår ett ekonomiskt värde mellan produktens barriär och finansieringsnivå. Hos Unlimited Turbos är produktens barriär och finansieringsnivå lika med varandra och möjliggör i praktiken en högre hävstång. Risken för en knock-out sjunker hos Mini Futures och Unlimited Turbos om marknaden utvecklas i den förväntade riktningen och hävstången minskar.
Produkternas konstruktion, villkor och centrala risker kan du läsa mer om på Vontobels hemsida i grundprospekt och produkternas slutliga villkor.
Lite kapital men stor exponering
Att man endast behöver binda en liten andel kapital i jämförelse med en direktinvestering i den underliggande tillgången, anser Mikaela Hildén vara en stor fördel med hävstångsprodukter. Hon betonar samtidigt produkternas komplexitet och att hävstången verkar i båda riktningarna. Hon nämner att det är viktigt att läsa på så att man förstår hur produkterna fungerar samt den underliggande marknaden.
En av Vontobels absoluta styrkor och konkurrensfördelar är attraktiva priser och hög handelskvalitet, oavsett investeringsklimat.
– Även när börsen är turbulent ställer vi generellt sett priser och är närvarande på marknaden, säger hon och fortsätter berätta om de utmärkelser banken har vunnit i Europa för sin effektiva market-making.
Säkrade handeln i produkter länkade till Fingerprint Cards
Ett exempel på detta är turbulensen i Fingerprint-aktien i mars. Aktien föll med cirka 30 procent på en dag och andra aktörer stängde sina certifikat på grund av en för stor nedgång. Vontobel ställde dock priser i Fingerprint under den skakiga perioden.
– Kunder hörde av sig och undrade hur det kom sig att Vontobels certifikat länkade till Fingerprint inte avslutades under turbulensen, berättar Hildén.
Vontobel är en schweizisk privatbank med internationell inriktning inom Private Banking, Investment Banking och Asset Management. De är Nordens främsta självständiga aktör idag och grundandes av familjen Vontobel 1924, Vontobel Holding AG är sedan 1986 listat på SIX Swiss Exchange. Bolagets produkter finns listade på NDX, som är den nordiska derivatbörsens handelsplats för hävstångsprodukter.