På jobbet. Den trader som agerar på väldigt kort sikt måste sitta klistrad vid skärmen.

Publicerad 3 feb 2017

Så blir du en framgångsrik trader

Tradingprofiler ger råd
Hur ser de olika tradingsstrategierna ut och vilka typer av instrument är det lättast att handla i? Och, inte minst, hur mycket pengar kan man tjäna på trading? Det är några ämnen som tre kända traders tar upp i Investerarbrevets paneldiskussion.

För att reda ut de många frågor som ofta förekommer när det gäller trading i aktier, optioner och andra börshandlade produkter så samlade Investerarbrevet ett par av Sveriges mest välkända tradingprofiler till ett samtal om just trading. 
Hör vad Tobbe Rosén och Peter Nilsson, som båda är författare av ett flertal böcker om trading, har att säga om det som sedan flera år tillbaka har varit deras huvudsakliga sysselsättning. Med vid samtalet var också Nordnets sparekonom Joakim Bornold. Såväl Rosén som Nilsson och även Bornold kommer också att medverka som föreläsare vid Swedish Trading Expo den 8 april. Samtalet leddes av Conny Myhrberg från BNP Paribas.
Conny Myhrberg (CM): Först, hur definierar ni trading?

Peter Nilsson (PN): Trading är ett hantverk som handlar om att utnyttja svängningarna på marknaden. Men det finns olika stilar och strategier. Svängningarna finns till exempel i olika tidsperspektiv, från månader, det kallas då position trading, till mikrosekunder, vilket kallas scalping. En trader kan gå in och ur en och samma aktie flera gånger om veckan, ibland flera gånger på en dag. 
Joakim Bornold (JB): Det här innebär att det är viktigare att förstå marknaden än att förstå bolaget.
Tobbe Rosén (TR): Ja, men det är vanligt att man tradar i en aktie när den är i en viss riktning. För att kunna se riktningen måste man också ha en uppfattning om bolaget.
PN: En trader tittar också på bolaget, även om själva köp- eller säljbesluten är mer ”tekniska”.
CM: Vilka instrument är det vanligast att trada i?
JB: Jag skulle vilja säg att det främst är de mindre bolagen, alltså bolag som är noterade på Aktietorget, First North eller Small Cap. I de större bolagen styrs handeln och rörelserna av de största aktörerna. Det är också där som exempelvis robothandel förekommer.
PN: Man skulle faktiskt kunna säga att Aktietorget i dag fungerar som handeln i storbolagen fungerade tidigare. Sedan är det nog en vanlig uppfattning att traders jobbar mycket med hävstång, alltså optioner och terminer. Även om det till viss del är sant så måste inte en trader använda hävstång. 
CM: Vad är viktigt att tänka på för en person som ska börja med trading?
TR: Mycket viktigt är att ha en plan, en strategi, och att inte agera på känslor. Även om hantverket är viktigt så får man inte glömma den mentala biten. Det är till exempel vanligt att en trader som förlorat mycket börjar ta större risker.
PN: Sedan är det ju så att trading är business, alltså en affärsverksamhet. Och vad krävs det för att starta en affärsverksamhet? Jo, kunskap, ambition, tålamod, och resurser i form av tid och pengar,
CM: Hur mycket kapital behövs för att börja trada och hur mycket tid behöver man lägga på sin trading?
PN: En nybörjare ska inte börja med betydande belopp. Det går att vara en weekendtrader med små belopp.  
TR: Men det krävs ett ganska stort belopp om det ska gå att leva på tradingen. Men många har ju andra jobb vi sidan om, och då krävs det mindre pengar och också mindre tid. Men mer tid betyder också större möjligheter. 
PN: När det gäller tid så beror också på hur man tradar. En trader som scalpar, alltså agerar på väldigt kort sikt, måste sitta framför skärmen. Men det gäller inte för swing trader, som ofta ligger på sina innehav under flera dagar. Då kan några timmar på morgonen, och några timmar på kvällen räcka. 
CM: Hur mycket kan man förvänta sig att tjäna?
PN: Det beror på strategi och tradingstil. Ju kortare tidsperspektiv desto fler ”snurr” går det att få. Men varje affär ger då i regel mindre pengar. Man bygger så att säga ett berg av jordnötter. Men en trader tittar sällan på årsavkastningen. Istället är det mer relevant att titta på avkastningen per månad. En realistisk och ”normal” avkastning ligget på omkring 3 – 5 procent i genomsnitt per månad. Med ränta-på-ränta-effekten så ger det omkring 70-80 procent på ett år.   

CM: En annan viktig fråga är hur stor risken är vid trading?
PN: Jag skulle nog vilja säga att risken är lägre än vid längre aktieplaceringar. För den som ligger med långa innehav är risken stor att förr eller senare hamna i en lång nedgångsperiod. En trader kan i ett tidigt skede gå ur alla sina positioner på en gång. 
TR: Det stämmer absolut. Ju kortare tid man exponerar sig mot risker, desto mindre är risken. Ju längre tid en placerare är i marknaden, desto större är risken att hamna i ”dåliga tider”. 
CM: Hur ser den typiske tradern ut?  
TR: Jag skulle säga att det inte är de som syns och hörs allra mest. Istället är många medelålders och många är före detta egna företagare som sålt sina företag, och nu gått över till att trada. 
PN: I dag är det många kvinnor som tradar. Vid kurser och seminarier om trading brukar deltagarna vara ungefär hälften kvinnor.
CM: Är det viktigt för marknaden att det finns traders? Gör traders nytta?   
JB: Från ett marknadsperspektiv skulle jag säga att traders absolut är bra för marknaden. De ställer upp med risk när andra placerare inte gör det, och de skapar likviditet i marknaden. 
CM: Den kanske allra viktigaste frågan, varför ska man ägna sig åt trading?
TR: Med trading går det att uppnå en högre avkastning än om man bara ”sitter still i båten”. Och riskerna är, som vi redan påpekat, inte så stora som många tror. 
PN: En duktig trader kan försörja sig på det här. Och det är svårt att hitta ett roligare jobb!
För anmälan och mer information om Swedish Trading Expo klicka här.

Conny Myhrberg om bakgrunden till Swedish Trading Expo här.