Publicerad 20 sep 2017

Revolutionerar rullstolsbranschen – siktar på börsen


Nu växlar ett jämtländskt bolag upp på den globala marknaden. Rullstolarna som bygger på teknikliknande Segway klarar terrängkörning och säljs redan världen över. Nu genomförs en finansieringsrunda.

Trots att Addmovement – som tillverkar och säljer rullstolen Addseat – knappt har gjort marknadsföring har bolaget redan sålt ett femtiotal stolar. 

– Det som framför allt lockar användarna är att våra rullstolar fungerar precis som Segways. Därmed kan rullstolsburna röra sig mycket obehindrat såväl i stan som i naturen, berättar Addmovements vd Mike Redford. 

Addmovement startade 2012 och hittills har fokus primärt legat på produktutveckling. Men nu växlar bolaget upp verksamheten med tydligt fokus på försäljning. 

– Med vår nya modell ska vi fokusera på fler länder i Europa, den amerikanska marknaden och på Dubai, berättar Mike Redford. 

Produkten på plats, miljontals potentiella kunder 
Inför expansionen genomför bolaget en emission genom crowdfundingplattformen FundedByMe. Eftersom produkten redan finns på plats ska kapitalet användas till den internationella expansionen. I Europa och Dubai ligger fokus på att knyta till sig fler distributörer, medan expansionen i USA främst ske genom direktförsäljning. 

– Vi arbetar med att få Addseat godkänt av den amerikanska tillsynsmyndigheten FDA. Med det tillståndet öppnas dörren på vid gavel för den amerikanska marknaden, säger Mike Redford. 

Ett FDA-godkännande innebär även att amerikaner kan få Addseat genom sitt försäkringsskydd. I både USA och Europa uppskattas marknaden till 10 miljoner användare. Och enbart i Sverige finns 135 000 människor som behöver hjälp för att kunna förflytta sig. 

Jämtländsk industri

Att bolaget går in i en ny expansiv fas innebär också vissa organisationsförändringar. Bland annat kommer Mike Redford, som även är storägare i bolaget, att växla över till att helt fokusera på affärsutveckling. Ny vd blir Rolf Ödmark som närmast kommer från en ledande position inom Scaniakoncernen.

– Rolf har ett bra kontaktnät efter många år på Scania och Telia. Dessutom vet han hur man driver upp ett tillväxtföretag till industriell skala, berättar Mike Redford. 

Att rätt design är en grundbult för att nå framgång är Mike Redford mer än väl medveten om. Bakom designen till bolagets senaste modell står Ian Thompson, tidigare chefsdesigner på italienska Maserati. Monica Sandelin är ISO-expert och är den som har huvudansvaret för FDA-godkännandet och den medicinska valideringen av produkten.Börsnotering stundar
Att bolaget vill öka antalet aktieägare och få in erforderligt kapital är anledningen till att Addmovement i samband med emissionen tagit hjälp av Fundedbyme, en plattform för crowdfunding. En börsnotering är planerad till nästa år.
  

Fakta: Addmovement
Rullstolen Addseat, som utvecklas av bolaget Addmovement, är till skillnad från många andra el-rullstolar bara 63 cm bred, vilket innebär att den har större framkomlighet än en traditionell rullstol. Den smidiga storleken gör också att trängre utrymmen som exempelvis en del dörröppningar, små hissar och smala tågkorridorer inte längre är ett problem för användaren. Drivmotorn baseras på gyroteknologi.

Rullstolen klarar både snö, blöt terräng och sand utan problem, och Addseats innovativa teknik innebär att traditionella rullstolsanvändare kan ta sig fram på platser och i terräng som tidigare varit alltför fysiskt utmattande att nå. Räckvidden är upp till 25 km på en laddning. Stolen har även fördelar i stadslivet, exempelvis ute på restaurang eller i butiker, där sitsens variabla höjdinställning gör att användaren kan sitta i samma höjd som andra gäster.