Publicerad 18 maj 2020

Revolutionen inom båtbranschen

Svenskt bolag i täten.
Det paradigmskifte som sker inom bilbranschen har nu också kommit till båtbranschen – och det går snabbt! Greenstar Marine, som utvecklar eldrivna båtmotorer, har på ett år haft en tiodubbling av förfrågningarna. Men potentialen är än större, och bolaget tar nu in nytt kapital. Om ett och ett halvt år väntar en notering.

– Vi kan ganska tydligt se hur marknaden för eldrivna båtmotorer får draghjälp av elbilsmarknaden.

Det menar Mattias Fredriksson, vd för Greenstar Marine – bolaget som utvecklar och tillverkar elmotorer för båtar. I sin nuvarande form har bolaget funnits sedan 2017. Men historien om företaget går tillbaka till slutet av 1990-talet då ett antal svenska ingenjörer började utveckla eldrivna motorsystem för fritidsbåtar, det vill säga mindre motorbåtar och segelbåtar.

Snabbt växande marknad 

– Den kunskap och erfarenhet som finns inom bolaget är tillsamman med våra internationella samarbeten våra stora konkurrensfördelar, slår Fredriksson fast, och menar att de redan upplevt ett snabbt stigande intresse för eldrivna båtmotorer.

För ett år sedan hade bolaget 20 spontana offertförfrågningar per månad de första månaderna. I år ligger samma siffra på 200. Fredriksson menar att det är flera faktorer bakom det växande intresset.

– Utvecklingen drivs faktiskt till stor del av bilbranschen, och det handlar då både om teknik och marknad, säger han, och förklarar:

– Elbilarna blir allt mer effektiva, och framförallt billigare. Och eftersom flera av komponenterna i mångt och mycket är desamma för båtmotorerna så spiller det också över till vår sektor.

Läs mer om tekniken bakom Greenstar Marine

Stora fördelar med eldrivna båtmotorer 

Fredriksson vill också föra fram den stora nyttan med eldrivna båtar.

– Det handlar inte bara om miljöhänsyn, även om det naturligtvis spelar in. Men till stor del handlar det om den praktiska nyttan, och inte minst nöjet, för båtägaren, säger han, och menar bland annat att båtfärden blir tystare, vilket höjer upplevelsen av båtturen.

De som åker i båten slipper också avgaser och smuts från olja, och eftersom priset är klart lägre idag än tidigare så är det inte längre en hämmande faktor.

– Dessutom, tillägger Fredriksson, de som idag köper en elbil – och de blir allt fler – och sedan köper båt kommer med största säkerhet inte köpa en dieselbåt.

Även om marknaden redan börjat ta fart så vill Fredriksson peka på den stora framtida tillväxtpotentialen för bolaget. Det finns 30 miljoner fritidsbåtar i världen. Och i snitt byter en båtägare motor tre gånger under båtens livstid, vilket är en bra beskrivning på marknadens storlek.

– Greenstar Marine behöver inte ta en allt för stor del av marknaden för att vi ska nå vårt uppsatta mål om en total försäljning om 3 300 elmotorsysten fram till år 2023, säger Fredriksson.

För att kunna nå målet ska bolagets organisation stärkas, framförallt vad gäller försäljningskapaciteten. På något längre sikt behöver även produktionskapaciteten stärkas.

Tar in nytt kapital

För att möjliggöra de första investeringarna tar
Greenstar Marine redan nu in pengar via en aktiebaserad crowdfundingrunda.

Se kampanjen här

“Vi behöver inte ta en allt för stor del av marknaden för att vi ska nå våra uppsatta mål”, säger Mattias Fredriksson, vd Greenstar Marine.

Inom 18 månader planeras en notering av bolaget, och då planeras också en större kapitalanskaffning.

Fredriksson säger sig vara optimistisk inför finansieringsrundan, och menar att han märkt ett växande intresse inte bara för eldrivna båtmotorer generellt, utan också specifikt för Greenstar Marine.

– Det här är ett utmärkt tillfälle att komma in tidigt på en resa som kan bli mycket lyckosam, säger han angående crowdfundingkampanjen.

Gå in på kampanjsidan och läs mer om de
rabatterbjudanden som tillfaller de som går in som delägare

Bolagets hemsida

Läs mer om equity crowdfunding

Greenstar Marine arbetar kontinuerligt med utveckling av nya produkter. Bolaget är ni i färd med att utveckla nästa generations innovativa elektriska framdrivningssystem.