Svenska Repsonova Energy är med på resan när Marocko ställer om sin energiproduktion till förnybar el.

Publicerad 3 okt 2016

Repsonova gör energi av Afrikas sol

Afrikas gröna energiunder
Afrika är i full färd med att ställa om till fossilfri energiproduktion. Det innebär gigantiska investeringar och ett hav av möjligheter för hållbara tekniklösningar. Svenska Repsonova Energy har etablerat en intressant nisch på den snabbt växande marknaden.

– Det afrikanska gröna elundret är en viktig motor för den framtida ekonomiska utvecklingen, berättar Repsonovas grundare och vd Bertil Olsson entusiastiskt.
Marockanskt solkraftverk kommer kunna ses från månen
Att framtidens energi i större utsträckning än idag kommer att produceras ur förnyelsebara källor råder inga tvivel om. Att Afrika erbjuder goda förutsättningar är uppenbart. Till exempel tar världens öknar emot mer solenergi varje dag än all elektricitet vi globalt förbrukar på ett helt år. 
Ett annat och mer konkret exempel på vilka utvecklingsmöjligheter som står för dörren är Marocko, som i dag fortfarande är nettoimportör av elenergi. Landet har som mål att i ett första steg bli självförsörjande på el. Detta trots att efterfrågan på el beräknas öka med 8,5 procent per år. Därefter ska Marocko bli nettoexportör, och på den resan avser Repsonova att vara med.
– Marocko är i dagsläget ett av de mest intressanta länderna i hela världen när det gäller fossilfri energiproduktion och i ett längre perspektiv även smarta elnät, säger Bertil Olsson.
Marocko har tagit viktiga steg för att nå det målet. I början av året startade en av världens största solkraftverk, Noor Ouarzazate. Anläggning är så stor att den till och med kan ses från rymden, enligt tidningen Energinyheter.se. När anläggningen är helt utbyggd kommer den att förse drygt 1 miljon människor med el. Den första etappen har en effekt på 160 MV. 
Repsonova Energy ansvarar för driften
Det svenska onoterade bolaget Repsonova Energy vill spela en betydelsefull roll i den fortsatta utvecklingen. Bolaget arbetar med kompetensöverföring till tillväxtländer inom förnybar energi, framför allt avseende sol och vind. Bolaget projekterar dels för driften av en vindkraftpark i Essaouira på 200 MW i, dels en solkraftpark om 100 MW. Båda anläggningarna finns i Marocko, som nu alltså står i startgroparna för kraftig utbyggnad.   
– Staten har avreglerat elmarknaden och uppmuntrar till privata investeringar, berättar Bertil Olsson.
Elenergin som produceras säljs till ett statligt bolag som har monopol på distributionen.
– Marocko har redan genom den befintliga undervattensledningen till Spanien skapat möjligheter för elutbyte, vilket innebär att det blir mycket enkelt att exportera el till Europa, fortsätter Bertil Olsson.
Växlar upp tempot
Det är långt ifrån enbart Marocko som investerar för att öka den gröna energiproduktionen. Även Sydafrika, Ghana och Kenya finns bland de länder som har ambitiösa förnyelsebara energisatsningar. Den förbättrade tillgången på elenergi väntas också påverka ländernas ekonomiska tillväxt positivt, enligt flera bedömare.
Repsonovas verksamhet vilar på två ben. Dels ansvarar bolaget för projektering och drift av energianläggningar, dels arbetar bolagets mer kunskapsintensiva konsultdel med att – genom strategiska samarbeten – bedriva analys, forskning och utveckling. På så sätt skapas nya kompetensstrukturer som blir basen för lokala fabriker som producerar lokalt anpassad produktionskapacitet inom sol- och vindkraftssegmentet.
Den senare verksamheten rör allt från unika tekniska detaljlösningar till att kunden väljer rätt storlek på en produktionsanläggning. På vissa håll kan det till exempel vara bäst med flera små anläggningar, medan det på andra håll lämpar sig bättre med ett fåtal.
– Nu växlar vi upp tempot ytterligare. Från att vara ett utvecklingsbolag går nu Repsonova in i en kommersiell fas. Vi expanderar verksamheten så att vi kommer att kunna ansvara för driften av väsentligt fler anläggningar, inte bara i Afrika utan även på andra håll som till exempel i Indien, berättar Bertil Olsson .
Hållbar energi som föder välstånd
Det var för fyra år sedan som Bertil Olsson förvärvade Repsonova och började renodla verksamheten. Fram till relativt nyligen låg fokus enbart på konsultverksamheten, som många gånger kan fungera som en dörröppnare för senare driftuppdrag.
För ett kort tag sedan genomförde bolaget en private placement om 5 miljoner kronor. Kapitalet är en början till att skapa en bas att skala upp affärsmodellen och etablera verksamheten i andra världsdelar. Men även människorna i länderna gynnas, vilket är en viktig drivkraft för Bertil Olsson.