Peter Dahlberg vd för företaget bakom crowdsourcingtjänsten jobsbycrowd.se.

Publicerad 1 jul 2015

Rekrytering via crowdsourcing – ett nytt grepp i jakten på rätt kompetens


Nätverk och kontakter används i allt större utsträckning vid rekryteringar, särskilt när man söker specialkompetens. Sociala medier har förstärkt denna trend ytterligare. Det svenska företaget by Crowd tar tillvara på detta genom att tillhandahålla tjänster baserade på så kallad crowdsourcing. En av tjänsterna är Jobs by Crowd.

Med Jobs by Crowd kan företag publicera sina jobbannonser och få tips från användare om lämpliga kandidater. På så sätt når de rekryterande företagen ut i flera nätverk och chansen att matchas med rätt kompetens är större. by Crowd satsar på att ta den sociala rekryteringstrenden till en ny nivå. 

Informella kontakter och nätverk är den vanligaste vägen att gå vid rekryteringar, det visar den senaste upplagan av Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Av enkäten framgår bland annat att hela 77 procent av de intervjuade företagen använder sig av informella kontakter och nätverk vid rekryteringar. Dessutom är användningen av sociala medier på uppgång och mer än vart fjärde företag väljer idag denna kanal för att hitta rätt kompetens enligt undersökningen.

Ökad betydelse för sociala medier

Att sociala medier fått en allt större betydelse i rekryteringssammanhang framgår också tydligt av en rapport från rekryteringskonsulten Stepstone. Resultatet visar att hela 64 procent av Europeiska företag använder LinkedIn för att hitta nya talanger. Samtidigt indikerar rapporten att ansökningsvolymerna vid utannonserade tjänster på sociala medier är betydligt lägre än för andra rekrytringskanaler såsom tidningsannonser, jobbsajter och agenturer.

Anledningen till de svaga ansökningsvolymerna tror Peter Dahlberg, vd för företaget bakom crowdsourcingtjänsten jobsbycrowd.se, beror dels på att det är ett relativt nytt fenomen, men även på att de sociala media kanalerna ännu inte lyckats skapa ett incitament för medlemmarna att rekommendera personer i sitt nätverk för utannonserade tjänster.

– Det är klart att känslan av att ”hjälpa” någon annan och göra gott räcker långt, men vi tycker att det är självklart att man som findr och tipsare ska få betalt om man sätter företaget i kontakt med en person som kommer att bidra i deras verksamhet. Det är ju tack vare våra medlemmar som tjänsten fungerar.  Att få betalt som tack för hjälpen ger bra incitament för att tipsa och ökar både aktivitet och antalet tips till annonsörerna, säger Peter Dahlberg.  

Hittelön på minst 5 000 kronor

På Jobs by Crowd får en tipsare, en så kallad findr, alltid minst 5 000 kronor i hittelön om dennes kandidat blir anställd hos ett annonserande företag. Det är det annonserande företaget som betalar hittelönen – men alla kan publicera sina jobbannonser gratis fram till dess att man hittat en person via tjänstens olika nätverk. 

– Jobs by Crowd syftar till att underlätta rekryteringsprocessen för företag, samtidigt som det möjliggör för individer med starka nätverk att få ersättning för att hitta den kompetens som företagen söker, det är en win win situation, säger by Crowds vd Peter Dahlberg.

Läs mer om Jobs by Crowd här.