Publicerad 2 jun 2015

Rekordstort intresse för global och flexibel räntefond


Räntefonden Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Fund har ett globalt och flexibelt mandat som gör den väl lämpad att klara av olika marknadsförhållanden. Det har gjort fonden till en av Legg Masons mest lyckade produktlanseringar med andelsägare från ett flertal kontinenter.

De senaste åren har marknadsräntorna sjunkit till historiskt låga nivåer. De flesta bedömare är dock ense om att trenden troligtvis kommer att vända uppåt under de kommande åren i takt med att den globala ekonomin återhämtar sig. Det gör att många investerare ser över sina ränteportföljer i jakt på alternativ till traditionella obligationsfonder. 

En möjlig lösning är att titta närmare på räntefonder som har ett mer flexibelt mandat både geografisk och tillgångsmässigt, och enligt Björn Persson, Client Relationship Manager på kapitalförvaltaren Legg Mason, är deras fond Western Asset Macro Opportunities Fund ett alternativ som fått stor uppmärksamhet sedan lanseringen i november 2013.

– Vad vi ser nu är slutet på en lång era med stigande kurser för obligationer ”the 30 year bond rally is over”, och det gör att det krävs nya typer av räntelösningar för att kunna leverera avkastning i framtiden. Den här fonden är skapad för att klara av även denna miljö, och det som gör den unik är att den förvaltas av Legg Mason-ägda Western Asset som är en av USAs största ränteförvaltare med över 15 års erfarenhet av att förvalta just flexibla räntelösningar. Det har märkts av både i form av ett rekordstort intresse från investerare (UCITS-fonden har idag över 4 miljarder USD i förvaltat kapital) och i själva förvaltningen – hittills har fonden bara 2 månader med negativ avkastning sedan starten, säger Björn Persson.

Flexibelt mandat som håller över tid

För att kunna uppnå sin primära målsättning om absolut positiv avkastning över tid oavsett ränteklimat har fondens förvaltare möjlighet att investera globalt i såväl stats- som företagsobligationer, och de har även möjlighet att ta positioner på valutamarknaden. Upp till 50% av kapitalet investeras i värdepapper med investment grade i kreditbetyg och upp till 50% på tillväxtmarknader. Dessutom tillåts såväl långa positioner som innehav där förvaltarna går kort i utvalda obligationer och valutor samt duration när det bedöms vara fördelaktigt.

– Många ränteförvaltare säger gärna att de använder en flexibel approach inom denna produktkategori, men det är få som verkligen utnyttjar alla de möjligheter som förvaltarna har tillgång till. Tre viktiga delar inom den här fondens strategi är så kallad curve-trading (att positionera sig rätt på avkastningskurvan), volatility management (olika metoder för att tjäna pengar på volatilitet i marknaden) samt aktiv positionering inom duration. Fondens portföljförvaltare Ken Leech är även CIO (huvudansvarig för investeringar) för Western Asset (som förvaltar totalt ca 450 miljarder USD) vilket ger honom en mycket god överblick över räntemarknaden och tillgängliga strategier. 

Fonden utnyttjar de allra bästa idéerna från bolagets samtliga analytiker vilket ger möjlighet att kombinera en attraktiv avkastningspotential med en strikt riskhantering, berättar Björn Persson.

Att fonden hittills har levt upp till förväntningarna syns tydligt i dess avkastningssiffror. Under förra året var avkastningen 7,46% och hittills i år har den gått upp med 3,7% (per den 31 maj 2015). 

– Fonden har inte något specifikt avkastningsmål utöver absolut positiv avkastning över tid då förvaltarna anser att det är svårt att lämna sådana prognoser i förväg på en föränderlig marknad. Istället siktar de på att leverera högsta möjliga avkastning med en volatilitet om högst 10%. Det ger en sund inställning till avkastning med stort fokus på att bevara kapitalet, säger Björn Persson.

Drar fördel av globala möjligheter

Tack vare sitt globala mandat har fonden möjlighet att sprida sina investeringar mellan ett stort antal regioner utifrån de investeringsmöjligheter som bedöms vara mest attraktiva vid varje tidpunkt.

 – I dagsläget är fonden positionerad utifrån förväntningar om en fortsatt svag men positiv global tillväxt och en långsam normalisering av ränteläget. Förvaltarna tror även på en fortsatt förstärkning av dollarn mot euron på grund av ECBs aggressiva politik och har därför en kort position i euro som utvecklats mycket väl det senaste året. De tycker även att obligationer på tillväxtmarknaderna är attraktivt värderade jämfört med utvecklade marknader och har bland annat långa positioner i Mexico, Brasilien och Indien. Det här är bara några exempel på hur fonden har möjlighet att utnyttja hela den globala räntemarknaden för att skapa värde i fonden oavsett marknadsläge. Vi brukar kalla den här fonden för en all weather-approach inom ränteförvaltning, avslutar Björn Persson.