Publicerad 2 nov 2015

Rekordökning för Cognosecs resultat och omsättning

Bra rapport
Cybersäkerhetsföretaget Cognosec har släppt sin rapport för årets tredje kvartal. Både omsättningen och vinsten ökade kraftigt. Cognosec genomför en ägarspridning inför noteringen på First North.

Cybersäkerhetsföretaget Cognosec utvecklas bra, vilket tydligt framgår av bolagets rapport för årets tredje kvartal. Under perioden uppgick omsättningen till 5,9 miljoner euro vilket är nästan lika mycket som bolaget omsatte under hela första halvåret, 6,4 miljoner euro. Under årets första nio månader var omsättningen högre än under helåret 2014.

– Efterfrågan på våra tjänster och produkter ökar kraftigt. Omsättningsökningen är dels resultatet av den strategi som vi arbetar efter, dels en följd av att allt fler stora företag och organisationer förstår att de måste ta tag i säkerhetsfrågor relaterade till cybersäkerhet, säger Daniel Holden, Finanschef på Cognosec.

Resultatet för årets tredje kvartal landade på 1 miljon euro. Även det var en kraftig förbättring och mer än en dubblering av resultatet för årets första nio månader som uppgick till 0,7 miljoner euro.

– En viktig förklaring är en kraftig ökning av våra långsiktiga licensintäkter för Cognosecs systemlösningar, säger Daniel Holden.

Cognosec är särskilt framgångsrikt när det kommer till lösningar för stora organisationer. Bland Cognosecs kunder finns regeringar, myndigheter, banker, och bolag med online-affärer. Merparten av bolagets kunder vill vara anonyma, men exempel på kunder är Axa, Catella, International Atomic Energy Agency och Opec.

I oktober skrev Investerarbrevet om Cognosecs ägarspridning som sträckte sig fram till den 23 oktober. Den tidsperioden har förlängts till 18 november. Daniel Holden berättar att det beror på att utländska strategiska investerare kom in i bilden i slutskedet av teckningsperioden. För att de ska hinna med att ordna med praktiska frågor som att öppna depåkonton i Sverige har tidsperioden förlängts. Bolaget planerar för att noteras på Nasdaq First North under december.